Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny

Styrning och organisation

Eidar är Trollhättans kommunala bostadsbolag och drivs utifrån ett allmännyttigt syfte. Det innebär att vi kombinerar affärsmässighet och samhällsansvar i vårt uppdrag.

Vi erbjuder ett varierat utbud av hyreslägenheter i Trollhättan och är med och skapar förutsättningar för att staden ska fortsätta växa och studenter kan flytta till staden. Det innebär även att Eidar har ett aktivt samhällsansvar där vi bidrar till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Vår verksamhetsidé

Vi förvaltar, hyr ut och bygger attraktiva bostäder och lokaler för livets olika skeden, samt tar ett aktivt och långsiktigt samhällsansvar. På så sätt medverkar vi till att utveckla ett tryggt och hållbart Trollhättan där människor trivs, vill bo och leva. 

Våra ägare

AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag är ett bolag helägt av Trollhättan Stadshus AB som i sin tur är helägt av Trollhättans Stad. Trollhättan Stadshus äger även Trollhättan Energi och Kraftstaden Fastigheter. 

Styrelse Eidar

Ordinarie ledamöter

(S) Tony Georgiou, styrelseordförande

(M) Jennie Bergius Eriksson, vice styrelseordförande

(S) Anita Frisk Kjell

(S) Ann-Christin Holgersson

(S) Christer Lorentzon

(SD) Lasse Henriksen

(MP) Marcus Larinen

(M) Maysoon Murad

(M) Olivia Nyberg Bermudez

(SD) Paul Öhman

(C) Reza Ghorbani

(S) Sune Svensson

(V) Tobias Sandberg

Personalrepresentanter

Robert Ottosson, Fastighetsanställdas förbund

Tommy Erlandsson, Unionen

Verkställande direktör 

Urban Blom 

Organisation Eidar

Den strategiska ledningen inom Eidar består av

Urban Blom, VD

Owe Lång, Ekonomi- och IT-chef

Sanna Kårebrand, HR-chef

Hasse Skanse, Kommunikationschef

Stefan Jansson, Fastighetsutvecklingschef

Anna Wänblom, chef Uthyrning och Social hållbarhet

Sanny Mattelin, Förvaltningschef