Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny

Styrning och organisation

Eidar är Trollhättans kommunala bostadsbolag och drivs utifrån ett allmännyttigt syfte. Det innebär att vi kombinerar affärsmässighet och samhällsansvar i vårt uppdrag.

Vi erbjuder ett varierat utbud av hyreslägenheter i Trollhättan och är med och skapar förutsättningar för att staden ska fortsätta växa och studenter kan flytta till staden. Det innebär även att Eidar har ett aktivt samhällsansvar där vi bidrar till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Verksamheten är certifierad enligt FR2000:2017 samt ISO 14001:2015.

Vår verksamhetsidé

Vi förvaltar, hyr ut och bygger attraktiva bostäder och lokaler för livets olika skeden, samt tar ett aktivt och långsiktigt samhällsansvar. På så sätt medverkar vi till att utveckla ett tryggt och hållbart Trollhättan där människor trivs, vill bo och leva. 

Vision

Vi ska vara hyresvärden med den bästa boupplevelsen och bidra till en hållbar stad att vara stolt över.

Med bästa boupplevelse menar vi boendemiljöer där man trivs och känner sig trygg. Där man möts av ett trevligt, professionellt och hjälpsamt bemötande, bra service och känner att man blir tagen på allvar. Man känner sig välkommen, informerad och delaktig om planer och vad som händer i det egna huset, närområdet och på Eidar. En hållbar stad att vara stolt över innebär en integrerad, jämlik och trygg stad där alla människor har goda möjligheter att skapa ett bra liv. Det är en hållbar stad där man tar ansvar för att skapa goda förutsättningar för kommande generationers trollhättebor.

Kärnvärden 

Våra kärnvärden är ledord som karaktäriserar oss och vad vi står för.

Handlingskraft: Vi är handlingskraftiga och tar oss an vårt arbete med entusiasm och energi samt våra utmaningar med initiativförmåga och beslutsamhet. Vi är offensiva, proaktiva och får saker gjorda. Vi är engagerade i vårt uppdrag och är en drivkraft i Trollhättan.

Hållbarhet: Vi tänker långsiktigt och ansvarfullt i allt vi företar oss, och bedriver vår verksamhet utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi agerar affärsmässigt och tar ansvar för vårt uppdrag, våra fastigheter, områden och för Trollhättans utveckling. På så sätt skapar vi värde för våra hyresgäster, ägare och kommande generationer.

Omtanke: Vi är omtänksamma och respektfulla i vårt agerande och i våra relationer med våra hyresgäster, medarbetare, ägare och övriga trollhättebor. Vi är en jämlik arbetsplats där vi samarbetar och ställer upp för varandra. Det finns ett stort hjärta i Eidar och ett äkta engagemang för Trollhättans utveckling och framtid.

Pålitlighet: Hyresgäster, leverantörer och omgivande samhälle ska alltid känna sig trygga med Eidar. Här är det ordning och reda och vi håller en god kvalitets- och servicenivå. Alla medarbetare har rätt kompetens, är yrkes-skickliga och uppträder med god affärsmoral. Vi arbetar strukturerat, har god planering och håller vad vi lovar.

Våra ägare

AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag är ett bolag helägt av Trollhättan Stadshus AB som i sin tur är helägt av Trollhättans Stad. Trollhättan Stadshus äger även Trollhättan Energi och Kraftstaden Fastigheter. 

Styrelse Eidar

Ordinarie ledamöter

(M) Jennie Bergius Eriksson, styrelseordförande

(S) Tony Georgiou, vice styrelseordförande

(M) Anders Johansson

(S) Lena Hult

(KD) Bedros Cicek

(S) Christer Lorentzon

(S) Emma Osbakk Malmström

(V) Erik Järvelä

(C) Katarina Sundin

(SD) Lasse Henriksen

(SD) Paul Öhman

(M) Petra Arlebo

(S) Sune Svensson

Personalrepresentanter

Michael Westerberg, Fastighetsanställdas förbund

Hans-Åke Erlandsson, Unionen

Verkställande direktör 

Sanny Mattelin