Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny
Bild på en illustrerad grön stad

Hög kännedom om Eidars miljöarbete

790 hushåll svarade på Eidars korta miljöenkät som skickades ut digitalt strax före årsskiftet. 78,5 % av hyresgästerna som svarat anser att Eidar är ett miljömedvetet bolag och 50% känner till att Eidars fordon och fastigheter drivs fossilfritt. 32 % vet att Eidar är miljöcertifierat.

På frågan om hyresgästerna har bra möjlighet till fullsortering nära hemmet så svarade 76 % att man har det, 22 % att man inte har det och 2 % vet inte.

77 % svarade att de tycker att det är lätt att sopsortera. Endast 1% svarade att det är oviktigt att återvinna. Övriga tycker att det är svårt, att det behöver mer information/kunskap eller att förutsättningar saknas.

Ett önskemål som återkommer i fritextsvaren från hyresgästerna är att kunna återvinna batterier och småelektronik. Näst vanligast är att man önskar större hål i sopkärlen.

Procentuellt är svarsfrekvensen klart högst i Velanda, och lägst i Kronogården/Sädesbingen, Lextorp och Humlan. Könsfördelningen är relativt jämn bland de svarande. Drygt 53% är kvinnor och 44 % är män och 2,7% benämner sig som annat.


Nu har ytterligare fyra bostadsområden fått fullsortering. Det kan du läsa mer om här

Publicerad 2023-03-21