Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny
Ny miljöstation med sopkärl för återvinning i kvarteret Sågkvarnen

Förbättrade möjligheter att sopsortera i fyra bostadsområden

Eidar satsar stort på ekologisk hållbarhet, bland annat genom att successivt förbättra möjligheterna att sopsortera i bolagets bostadsområden. De största bostadsområdena med minst 100 lägenheter har prioriterats och under 2022 har ytterligare fyra kvarter fått nya miljöstationer med bostadsnära sopsortering.

Under hösten och vintern 2022 har Eidar förbättrat hyresgästernas möjlighet att sopsortera i de fyra kvarteren Björnbäret, Sågkvarnen, Beckasinen och Svan genom att öppna nya miljöstationer för återvinning i kvarteren. De nya miljöstationerna underlättar för hyresgästerna att sortera sitt hushållsavfall på rätt sätt och lämna det för återvinning. Nu har de boende möjlighet att förutom att slänga mat- och restavfall även möjlighet att lämna förpackningar av papper, plast, metall, färgat glas, ofärgat glas, samt tidningar, batterier och glödlampor för återvinning – utan att ens lämna sin gård.

De förbättrade sorteringsmöjligheterna och närheten till miljöstationerna bidrar genom att underlätta för hyresgästerna att källsortera till att öka andelen avfall som kan återvinnas. Det ger positiva effekter för såväl miljö som ekonomi och för trivseln i bostadsområdet.

En satsning med många vinster

De nya miljöstationerna är en del av Eidars stora satsning på förbättrad sophantering. En satsning som bidrar till såväl ekonomiska som miljömässiga vinster. Idag sorteras en allt för stor andel hushållsavfall på fel sätt. Om till exempel matavfallet inte är rätt sorterat går det inte att återvinna utan går till förbränning, vilket medför ökade kostnader som i slutändan drabbar hyresgästerna. Men även de miljömässiga skälen till satsningen väger tungt. Ekologisk hållbarhet är ett prioriterat område för Eidar och där spelar sophantering och återvinning en viktig roll.

AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag har tidigare förbättrat möjligheterna att sopsortera i flera andra kvarter genom att öppna nya miljöstationer för bostadsnära sopsortering, med kärl för återvinning av de vanligaste materialen. Under 2021 öppnade Eidar nya miljöstationer i kvarteren Humlan, Sädesbingen, Spaden och Kronogården. Och i Stensmedjan i centrum installerades nya miljöstationer i samband med bolagets ROT-projekt i kvarteret. Hyresgästerna i kvarteret Guldvingen på Lextorp var först ut att få bostadsnära sopsortering när de nya miljöstationerna öppnade där under 2017.

Nu återstår kvarteret Lantsågen, sedan har samtliga kvarter med över 100 lägenheter i Eidars bestånd fått bostadsnära sopsortering. Under 2025, när Trollhättan Energi har utfört separering av dag- och spillvatten i stadsdelen Hjortmossen, planerar Eidar att gå vidare med att förbättra sopsorteringsmöjligheterna i kvarteret Lantsågen.

Eidar arbetar nu vidare med att utreda och planera för hur möjligheterna att sopsortera kan förbättras i alla bolagets bostadsområden. Arbetet med detta kommer att pågå till och med år 2027, då samtliga som bor hos Eidar ska ha möjlighet att källsortera i, eller i anslutning till, sitt bostadsområde.

Publicerad 2023-01-03