Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny

Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra tjänster och vår webbplats. Här beskriver vi hur eidar.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Tillgängligheten för den här webbplatsen är god. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från eidar.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till kundservice@eidar.se eller ringa till vår växel 0520-87700.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på web@eidar.se så att vi får kunskap om problemen.

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Mina sidor och lägenhetssök

Det finns vissa tillgänglighetsbrister på minasidor.eidar.se. Detta är ett externt system.

Dokument

Vi jobbar kontinuerligt med att tillgänglighetsanpassa alla dokument och blanketter men vi är medvetna om att det finns ett fåtal kvar som inte är helt tillgänglighetsanpassade. Vi är även medvetna om att vår lägenhetsväljare inte är helt tillgänglighetsanpassad. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi testar eidar.se löpande med hjälp av automatiserade verktyg. 

Senaste bedömningen gjordes i juli 2023

Webbplatsen publicerades 22 september 2020. 

Redogörelsen uppdaterades 14 juli 2023.