Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny

Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår hemsida. Här beskriver vi hur eidar.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Tillgängligheten för den här webbplatsen är god. Under 2020 kommer vi ytterligare förstärka tillgängligheten genom att våra blanketter ska kunna bearbetas digitalt, genom att tillgänglighetsanpassa äldre dokument och genom att göra förbättringar av kontrastvärden på Mina sidor.  

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från eidar.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till info@eidar.se eller ringa till vår växel 0520-87700.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på web@eidar.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

På Mina sidor är kontrastvärdena för låga på knappar och menyer. Våra ambition är att åtgärda detta inom kort.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av eidar.se

Senaste bedömningen gjordes 2020 - 09-18

 

Webbplatsen publicerades 22 september 2020. 

Redogörelsen uppdaterades 21 september 2020.