Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny
Högt gräs med informationsskylt

Vi låter gräset växa för att bidra till ökad biologisk mångfald

Med start sommaren 2022 har Eidar låtit gräset växa sig högt på vissa utvalda ytor i våra bostadsområden. Det gör vi för att skapa mer mat och utrymme åt våra viktiga insekter som behövs för att bidra till en ökad biologisk mångfald.

För oss på Eidar är det viktigt att arbeta aktivt för att skapa förutsättningar för att öka den biologisk mångfalden och bidra till en natur med många olika växter och djur.
De ytor vi valt ut för att låta gräs och blommor växa sig höga är ytor som boende och andra som rör sig i området inte behöver röra sig genom, och som vi tror och hoppas kan hjälpa insekterna utan att störa människorna. Vår förhoppning är att många olika sorters blommor ska slå rot och trivas här så att vi får njuta av blomsterprakt samtidigt som vi gör en viktig insats för naturen.

Publicerad 2022-08-12