Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny
Mohammed på Eidar ger tummen upp utanför en garageport

Vi besiktigar ditt garage

Du som hyr ett varm- eller kallgarage av Eidar kommer under våren eller sommaren att få besök av oss på Eidar när vi besiktigar ditt garage. Det innebär att vi kommer dit och tittar för att se att garaget används på rätt sätt och att du förvarar rätt saker där.

Våra garage ska vara trygga platser där ingen kommer till skada och det inte finns någon brandrisk. Därför är det viktigt att vi använder de på rätt sätt. De garage vi kommer besiktiga är alla varm- och kallgarage med egen garageport. Vi besiktigar inte p-hus och p-däck i detta läget.

Så går det till

Vi kommer kontakta dig drygt en vecka innan vi kommer ut till ditt område. Vi går in med huvudnyckel i ditt garage när vi gör besiktningen och om du inte vill det utan vill närvara vid besiktningen är det viktigt att du kontaktar oss i förväg. 

Du kommer få besked efter garaget är besiktigat och om ditt garage inte uppfyllde kraven på hur det får användas kommer vi kontakta dig.

Detta gäller för ditt garage

Om du hyr ett enskilt varmgarage

Med enskilt varmgarage menar vi ett garage där du har fyra väggar runt din bil.

I garaget får du:

 • parkera din personbil och om det får plats din motorcykel, moped eller cykel.
 • förvara en verktygslåda eller ett mindre plåtskåp för verktyg.
 • förvara en takbox, snöskyffel och borste.
 • förvara en uppsättning däck.

Tänk på att du inte får:

 • använda garaget till förråd eller verkstad.
 • förvara gasol, bilbatterier eller brandfarliga vätskor.
 • hyra ut ditt garage i andra hand utan skriftligt tillstånd från oss. Olovlig uthyrning kan ligga till grund för uppsägning av ditt avtal.
 • använda diesel- eller bensinvärmare i garaget.
 • Utseende och funktion i garaget får inte ändras genom att till exempel bygga om, måla om eller göra el-installationer.


Om du hyr ett kallgarage


I ett kallgarage har varje bil en egen garageport men det är öppet mellan bilplatserna

I garaget får du:

 • parkera ditt fordon
 • förvara en uppsättning däck.
 • använda motorvärmare. Tänk då på att ta bort motorvärmarkabeln när du inte använder den.

Tänk på att du inte får:

 • förvara gasol, brandfarliga vätskor eller lösa bilbatterier.
 • använda garaget som förråd eller verkstad.
 • hyra ut din parkeringsplats i andra hand utan skriftligt tillstånd från Eidar. Om du gör det kan vi säga upp ditt kontrakt, och du mister din parkeringsplats.

Publicerad 2021-04-28