Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny
Josefine Nordström, avdelningschef Lokal och Daniel Ruus, Fastighetsutvecklingschef på Eidar skakar hand med Arvin Yarollahi, VD och verksamhetschef för Specialistläkarna. Stavregården i bakgrunden ska byggas om till center för specialistvård.

Trollhättan får nytt center för specialistvård

Hösten 2025 beräknas den privata vårdgivaren Specialistläkarna kunna slå upp dörrarna till sitt nya center för specialistvård i Trollhättan om allt går enligt tidplanen. Avtal mellan Eidar och Specialistläkarna är nu undertecknat och klart.

- Eidar välkomnar Specialistläkarna till nya lokaler

-Vi är glada att bidra till att skapa en kompletterande möjlighet för boende i Trollhättan och övriga Västsverige att få utökad tillgång till specialistvård i sin närhet. Etableringen stärker Trollhättan och påvisar styrkan i stadens geografiska placering för etablering av all slags verksamhet. Det kokar av näringslivskraft i Trollhättan, säger Daniel Ruus, fastighetsutvecklingschef på Eidar.

Specialistläkarna kommer att erbjuda specialistvård i privat regi i den anrika byggnaden Stavregården i Trollhättan. Här kommer du få möjlighet att träffa specialister inom bland annat ortopedi, ryggkirurgi, gynekologi och kardiologi.

Verksamheten utvecklas

Specialistläkarna har tidigare haft sin operationsenhet i Lysekil, men även en mindre mottagning i Trollhättan för mindre, kirurgiska ingrepp och operationer. I personalstyrkan ingår allt ifrån allmänläkare, sjuksköterskor och undersköterskor till specialistläkare med fördjupad kunskap inom flera olika medicinska och kirurgiska specialistområden. Ägarna Arvin och Alexandra Yarollahi är trollhättebor och är själva vårdpersonal i grunden. Nu är de redo att ta nästa steg, och för att utveckla sin verksamhet behöver de nya lokaler.

- Vi är väldigt glada över detta samarbete med Eidar. Specialistläkarna etablerades 2021 och har sedan dess expanderat väldigt snabbt, vilket reflekterar det stora behovet av sjukvård i norra Västra Götaland. Vår målsättning är att minska på det totala vårdbehovet, vilket i förlängningen avlastar våra kollegor i den offentliga sjukvården, säger Arvin Yarollahi, VD och verksamhetschef för Specialistläkarna.

Arvin tittar förväntansfullt på byggnaden han just poserat framför och fortsätter:

-I och med Stavregården kommer vi att kunna erbjuda avancerade operationer med höga krav på renlighet. Dessutom kommer vi ha övernattningsmöjligheter, vilket gör oss till ett komplett sjukhus för planerad vård, vilket ju är helt fantastiskt!

Nytt kapitel i Trollhättans och Stavregårdens historia

Stavregården, där Specialistläkarna ska etablera sitt center är en anrik och vacker byggnad med lång historia. Huset byggdes på 1890-talet som fattiggård, men har under åren använts som bland annat lägenheter för Trollhättans Stads Omsorgsförvaltning, nu senast som kontor för Hemtjänsten. Nu ska Stavregårdens lokaler byggas om till undersökningsrum, operationssalar, uppvakningsavdelning, reception och väntrum mm, medan Hemtjänsten flyttar till andra lokaler som är bättre anpassade för deras verksamhet. På Eidar gläds man åt att ha hittat en lösning som gynnar både Specialistläkarna och Hemtjänsten.

-Vi försöker alltid hitta lösningar som möjliggör för nya aktörer att etablera sig och för befintliga lokalhyresgäster att utveckla sina verksamheter. Det här projektet är ett tydligt exempel på att nyckeln till framgång är ett bra samarbete med flera olika aktörer inom Trollhättans Stad, säger Josefine Nordström, avdelningschef Lokaler på Eidar.

Stavregården

Målsättningen är att öppna hösten 2025

Det förberedande arbetet har pågått i dialog mellan Eidar, Specialistläkarna och Trollhättans Stad i närmare ett år. Nu är Eidar i upphandlingsfasen där kontrakt ska tecknas med en entreprenör som ska utföra ombyggnaden av lokalerna. Om allt går enligt planen ska ombyggnaden påbörjas i sommar. Målsättningen är att arbetet ska vara klart så att Specialistläkarna kan flytta in och slå upp dörrarna till hösten 2025.

Publicerad 2024-05-07