Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny
Dåligt sorterat matavfall

Slarvig sopsortering i Eidars bostadsområden kostar 8 miljoner extra

Varje år betalar Eidar omkring 15 miljoner kronor för sophantering i sina bostadsområden. En kostnad som betalas med hyresintäkter. Men kostnaden hade kunnat vara 8 miljoner kronor billigare om sopsorteringen sköttes bättre.

- Om soporna sorteras rätt och slängs i rätt kärl kan vi spara 8 miljoner kronor per år. Det skulle göra att vi kan hålla hyrorna nere, säger Owe Lång, Ekonomi- och IT-chef på Eidar.

Sopor som sorteras fel, exempelvis om det kommer med plast i matavfallet räknas som felsorterat avfall och detta har en högre avgift. Matavfall och förpackningar kan återvinnas och har en lägre avgift. Desto bättre sortering desto lägre kostnader.

- Dessutom blir kärlen inte fulla lika snabbt när allt sorteras och slängs rätt, då behöver Eidar inte betala för hämtningar som egentligen inte skulle behövas, säger Owe.

Ett annat problem är att sopor ofta lämnas på marken vid sopkärlen. Det drar till sig råttor och fåglar och har negativ inverkan på trivseln i området. Eidars miljövärdar tvingas lägga arbetstid på att städa vid miljöstationerna. Tid är pengar, och detta gör att kostnaden för sophanteringen blir onödigt hög.

8 miljoner kronor som hade kunnat användas till annat

- För de 8 miljoner kronor vi hade kunnat spara in på ett år hade vi kunnat sänka hyran med 100 kr/månad för alla hyresgäster, eller kunnat byta 533 fönster eller göra 80 stora lekplatser. Det hade räckt till att renovera 67 kök eller 53 badrum, säger Owe Lång.

Eidar satsar för att få bättre ordning på sopsorteringen

Eidar satsar stort på att underlätta för hyresgästerna att sortera sitt avfall - både för ekonomin och för miljöns skull. För att få ut största möjliga effekt av satsningen har bolaget fokuserat på att skapa bostadsnära fullsorteringsstationer i de största bostadsområdena.

Nu kan de boende i Sädesbingen, Spaden, höghusen längs Lantmannavägen på Kronogården, i Humlan på Sylte, Guldvingen på Lextorp samt i Stensmedjan och Svan i centrum lämna sina förpackningar för återvinning hemma i sitt eget kvarter. Nu i höst fortsätter Eidars satsningen och bygger nya miljöstationer i kvarteren Beckasinen, Sågkvarnen och Björnbäret, så att även de boende där ska kunna återvinna i sitt eget kvarter. Eidars mål är att senast 2024 ha bostadsnära fullsortering i alla egna kvarter med över 100 lägenheter.

Parallellt med de fysiska åtgärderna för att underlätta sophanteringen arbetar Eidar med att höja kunskapen kring sopsortering genom att träffa och informera hyresgästerna.

Publicerad 2022-09-20