Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny

Strategi för fler laddplatser

Eidar arbetar med att ta fram en strategi för att förbättra möjligheterna att ladda elbilar i bolagets bostadsområden. Bolaget ser därför över behoven och möjligheterna i teknik och infrastruktur för att kunna utveckla en effektiv plan för att anlägga fler laddplatser. När det arbetet är gjort tar Eidar fram en handlingsplan för var och när laddplatser ska införas, utifrån hyresgästernas behov och avstånd till publika laddplatser.

Behovet av laddplatser för elbilar ökar i samhället i takt med att fler personer väljer elbilar istället för traditionella bensin- och dieselbilar. Eidar vill bidra till denna utveckling. Beslutet att satsa på fler laddplatser är en del av bolagets övergripande hållbarhetsstrategi och syftar till att främja användningen av elbilar i Trollhättan. Genom att underlätta för hyresgäster och besökare att ladda sina elbilar på ett enkelt sätt, hoppas bolaget bidra till att fler väljer elbil och på sikt till en minskad miljöpåverkan från trafiksektorn.


- Genom att investera i fler laddplatser för elbilar vill Eidar bidra till en mer hållbar framtid. Elbilar är betydligt mer miljövänliga än traditionella bilar eftersom de inte släpper ut lika mycket avgaser och därmed inte lika mycket koldioxid, vilket är den växthusgas som påverkar klimatet mest, säger Henrik Patriksson, Miljö- och driftchef på Eidar.


För att få störst effekt sker detta arbete i samarbete med ägarbolaget Trollhättan Stad och systerbolagen Kraftstaden och Trollhättan energi.


Är du hyresgäst hos Eidar och intresserad av att se över möjligheten att få en laddstolpe för elbil så kan du skicka en intresseanmälan via epost till kundservice@eidar.se

Publicerad 2023-06-07