Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny

Mångfaldsveckor på Eidar som avslutas med deltagande i Trollhättan Pride

Under juni-månad har vi mångfald som tema på Eidar då vi lyfter frågor om mångfald, jämlikhet och inkludering. Mångfaldsveckorna startade med föreläsning av Pär Johansson den 5/6 och avslutas med att vi deltar i Trollhättan Pride, lördagen den 29 juni. Då är alla på Eidar välkomna att delta och gå med i Pride-paraden.

Varför vi har mångfaldsveckor på Eidar

På Eidar har vi en mångfalds- och jämlikhetspolicy med syfte att ha en arbetsplats där alla behandlas likvärdigt och där vi ser våra olikheter som en styrka och förutsättning att bedriva vår verksamhet på ett bra sätt.

Vi är övertygade om att en arbetsplats med en kultur av mångfald och inkludering har gladare och mer engagerade medarbetare, som presterar bättre och stannar längre. Det är otroligt viktig för att skapa en hållbar organisation.

Med mångfald menar vi på Eidar den olikhet som gör oss alla unika, så som skillnader i kön, identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

På Eidar är vi 125 personer. Alla kompletterar varandra och bidrar med olika kompetenser, synsätt, perspektiv och erfarenheter. Vi har olika arbetsuppgifter, men vi är ett lag där alla behövs. Mångfald och inkludering gör oss starkare och bättre. 

Välkommen att gå med Eidar i Pride-parade

Detta är något som är viktigt alla veckor på året och något som vi alltid står för, men som vi brukar lyfta lite extra veckorna innan Trollhättan Pride. 

Eidar har sponsrat Trollhättan Pride sedan starten, utifrån övertygelsen att mångfald är en styrka och att alla människor ska ha samma rättigheter och rätt att älska vem man vill, oavsett bakgrund, identitet, tro och sexuell läggning. Eidar anser att genom att stötta Trollhättan Pride bidrar vi till att göra Trollhättan till en ännu mer öppen, jämlik och tolerant stad.

Pride Trollhättan startar kl 12 på Drottningtorget lördagen den 29 juni och paraden avgår kl 14. Eidar välkomnar såväl medarbetare som hyresgäster gå med i Eidars led i paraden. 

Publicerad 2024-06-13