Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny
Prideflaggar utanför Eidar Center

Mångfaldsvecka på Eidar med deltagande i Pride Trollhättan

I anslutning till Trollhättan Pride har Eidar mångfald som tema under under hela vecka 33. Under veckan lyfter man upp mångfald ur olika aspekter Mångfaldsveckan avslutas med att de medarbetare på bolaget som vill går tillsammans i Prideparaden lördagen den 20 augusti. Eidar har sponsrat Trollhättan Pride sedan evenemanget startade 2018.

På Eidar arbetar 135 personer med olika ålder, bakgrund och identitet. Mångfald är ett strategiskt viktigt område för Eidar. Som ett allmännyttigt bostadsbolag ses det som en fördel att Eidar speglar det omgivande samhälle. Frågan om mångfald har varit viktig i många år och Eidar har en mångfalds- och jämlikhetspolicy för att bolaget ska efterleva strävan att vara en arbetsplats för alla. En arbetsplats där det är självklart att alla blir likvärdigt behandlade och har lika möjligheter.

Med mångfald menas den olikhet som gör oss alla unika, så som skillnader i kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Detta är viktigt alla veckor på året, men något som bolaget vill passa på att lyfta i samband med Trollhättan Pride.

Eidar har sponsrat Trollhättan Pride sedan starten, utifrån övertygelsen om att mångfald är en styrka och att alla människor ska ha samma rättigheter och rätt att älska vem man vill, oavsett bakgrund, identitet, tro och sexuell läggning. Eidar anser att genom att stötta Trollhättan Pride bidra man till att göra Trollhättan till en ännu mer öppen, jämlik och tolerant stad.

Pride Trollhättan startar kl 12 på Drottningtorget lördagen den 20 augusti och paraden avgår kl 14.30. Eidar välkomnar såväl medarbetare som hyresgäster gå med i Eidars led i Pride-paraden. 

Publicerad 2022-08-15