Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny

Löpande hyresgästundersökning under 2023

Vårt viktigaste uppdrag på Eidar är att jobba för att våra hyresgäster ska trivas och ha en bra boupplevelse. Det gör vi på olika sätt i vårt dagliga arbete. Hyresgästundersökningen ger oss ett viktigt underlag när vi gör handlingsplaner och prioriterar våra kommande satsningar. För att få ett ännu mer aktuellt underlag startar vi i januari 2023 med ett nytt upplägg för undersökningen.

Undersökningen kommer att pågå under hela året och enkäten skickas via mail och Mina sidor ut slumpvis så att alla hyresgäster får den någon gång under året. Alla kommer alltså att få undersökningen vid något tillfälle under året och troligtvis inte samtidigt som sin granne. De första hyresgästerna kommer att få den redan under årets andra vecka och de sista får den vecka 52. Fördelen med detta upplägg är att vi snabbare kan fånga upp trender och får ett mer aktuellt underlag för vår löpande planering, då hyresgästernas svar väger in när vi planerar framtida underhåll och åtgärder.

Precis som de senaste åren är det undersökningsföretaget AktivBo, som fått i uppdrag att genomföra undersökningen. AktivBo garanterar att samtliga svar är anonyma gentemot Eidar. Aktiv Bo skickar en påminnelse efter någon vecka ifall man har glömt att svara. Har du några funderingar eller synpunkter på enkäten kan du vända dig till AktivBo på telefon 08-23 39 85 eller info@aktivbo.se. Självklart är du också välkommen att höra av dig till oss på Eidar.

Vi värdesätter våra hyresgästers åsikter och synpunkter och genom att svara på frågorna i vår hyresgästundersökning om vad man tycker om lägenheten, vår service och sitt bostadsområde har man möjlighet att hjälpa oss utvecklas och bli en ännu bättre hyresvärd. Därför uppmanar vi alla att ta chansen och tycka till när enkäten kommer. 

 

Publicerad 2023-01-09