Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny
Takskylt med texten Eidar Center i motljus

Kommunfullmäktige har beslutat att ge ägartillskott till Eidar

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att bolaget ska få ett ägartillskott genom nyemission i aktier om 300 miljoner kr. Dessutom tog Eidars styrelse ett beslut i höstas om att ge Eidars vd i uppdrag att ta fram underlag för försäljning av fastigheter för 500 miljoner.

Anledningen till ägartillskott och försäljning av fastigheter är att bolaget behöver starkare ekonomiska muskler för att möta framtida ökade räntekostnader för bolagets lån. Dessutom är detta en förstärkning för att säkerställa att Eidar kan fortsätta vara den drivkraft i Trollhättan som bolagets ägare Trollhättans Stad vill att Eidar ska vara, och kunna genomföra de planerade nyproduktionerna av hyreslägenheter.

Eidar har varit stadens främsta bostadspolitiska verktyg 

Under de senaste tio åren har bolaget, genom att bygga över 800 lägenheter, bidragit till Trollhättans utveckling och förmåga att nå tillväxtmålet om 70 000 invånare. Eidar har dessutom tagit ett allt större ansvar för en hållbar utveckling av Trollhättan. Samtidigt lider Eidar fortfarande av ett tungt arv från 90- och början av 00-talet, en lång period präglad av höga vakanstal, då upp till 15% av beståndet stod tomt. Detta innebar ekonomiska svårigheter vilket skapade en stor underhållsskuld i fastighetsbeståndet som bolaget från och med 10-talet har prioriterat att varje år lägga stora pengar på att successivt arbeta av, detta arbete pågår fortfarande.

Behovet har snabbt aktualiserats på grund av den ekonomiska utvecklingen

Behovet av stärkt kassa har aktualiserats på grund av den hastigt försämrade ekonomiska situationen med kraftigt höjda taxor, rusande inflation (byggkostnader har höjts med 15% under förra året) och räntehöjningar. På kort tid har det blivit betydligt dyrare att bygga, renovera och förvalta.

Vilka fastigheter som eventuellt kan säljas ska utredas

Eidars styrelse har beslutat om att ge Eidars vd i uppdrag att ta fram underlag på vilka fastigheter som är bäst lämpade för försäljning. Det arbetet kommer att påbörjas under våren, så vilka och hur många fastigheter det i så fall handlar om är nuläget inte klart. Syftet med ägartillskott och försäljning är att kunna fortsätta att bygga och renovera nya lägenheter i Trollhättan, så även om det i dagsläget inte går att säga något om omfattningen av en eventuell fastighetsförsäljning så är det troligt att antalet lägenheter i Eidars bestånd kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som idag.

Beslutet påverkar inte de flesta av Eidars hyresgäster

Kommunfullmäktiges beslut kommer inte att beröra det flesta av Eidars hyresgäster. De kan förvänta sig samma service, hjälp, aktiviteter och information som tidigare. Hyresgästernas boupplevelse är Eidars huvudsakliga och viktigaste uppdrag. Om det blir en försäljning innebär det att ett antal hyresgäster får en ny fastighetsägare. Eidars styrelse vill att köparen ska vara seriös, ansvarstagande och lokalt förankrad. Det är viktigt att en försäljning bli så bra som möjligt för de hyresgäster som blir berörda.

Pengar för fortsatt utveckling av Trollhättan 

Bolaget behöver stärka sina ekonomiska muskler för att kunna:

  • fortsätta de planerade program för utveckling av Trollhättan genom nyproduktion av hyresrätter på bl a Vårvik såväl som kommunala lokaler i enlighet med Trollhättan Stads lokalplanering
  • fortsätta nödvändiga ombyggnads- och renoveringsprogram inom bolagets befintliga fastighetsbestånd
  • upprätthålla den goda kvaliteten i grundverksamheten med att förvalta bolagets fastigheter
  • ge hyresgästerna en god boupplevelse
  • bidra till en hållbar utveckling av Trollhättan genom ett omfattande trygghets- och integrationsskapande arbete i enlighet med lagen om allmännyttan och ägardirektiv
  • bidra till ekologisk hållbarhet och en ökad biologisk mångfald

 

 

Publicerad 2023-01-23