Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny
Eidar Center

Hyresförhandlingen mellan Eidar och Hyresgästföreningen till Hyresmarknadskommittén

Hyresförhandlingen mellan Eidar Trollhättans Bostadsbolag och Hyresgästföreningen har strandat. Det är första gången den nya trepartsmodellen tillämpas och under förhandlingen har det blivit tydligt att Eidar och Hyresgästföreningen ser olika på modellen. Nu söker parterna medlingshjälp av tvistlösningsorganet Hyresmarknadskommittén (HMK).

Förhandlingarna startade i slutet av november och har nu avbrutits i ett läge där Eidar och Hyresgästföreningen fortfarande står långt ifrån varandra med sina bud på 6,75 respektive 2,9 procents hyresökning för nästa år. Eftersom förhandlingarna strandat får Hyresmarknadskommittén nu ta över och avgöra vad hyreshöjningen ska hamna på.

- Det bästa hade naturligtvis varit om vi hade kunnat nå en lokal överenskommelse, så att våra hyresgäster fått reda på vilken hyreshöjning som väntar. Men eftersom tolkningen av trepartsmodellen är så pass olika, och även synen på det behov vi har med den höga kostnadsutvecklingen, så har vi och Hyresgästföreningen kört fast i den lokala förhandlingen, säger Eidars vd Urban Blom.

Årets hyresförhandling genomförs i ett läge som är ekonomiskt betydligt tuffare än på länge. Kostnaderna för bygg och underhåll har skenat under året liksom räntekostnaderna och även taxorna för vatten, elnät, fjärrvärme och avfall höjs nästa år. Taxan på vatten ökar exempelvis med 10 procent. Mot denna bakgrund gick Eidar in i förhandlingen med ett yrkande på 7,35 procent i hyreshöjning, vilket är långt under de kostnadsökningar som Eidar har haft under året. Underhålls- och byggkostnadspriser har ökat med drygt 15 procent under det senaste året.

- Vi behöver hyresintäkter som möter dagens kostnadsnivåer. Samtidigt vet vi att det är ett besvärligt läge för många hyresgäster, så vi försöker hitta en balans mellan både bolagets kostnader och hyresgästen situation, säger Urban Blom.

I våras slöts en trepartsöverenskommelse mellan Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna. Överenskommelsen innebär en förhandlingsmodell med vilka faktorer som bör ligga till grund för förhandlingarna. Modellen innebär att man ska ta hänsyn till taxebundna avgifter, förvaltning och underhåll, räntekostnader, BNP och inflation under en treårsperiod när man bestämmer hyran.

- Vi har använt oss av modellen när vi räknat ut vårt yrkande. Men under förhandlingen har det visat sig att Hyresgästföreningen väljer att tolka modellen annorlunda, därför tycker vi att det är lika bra att Hyresmarknadskommittén får avgöra ärendet, säger Urban Blom.

När förhandlingen kommer att tas upp i Hyresmarknadskommittén är i dagsläget inte klart, men det är många ärenden som nu går till kommittén så ett avgörande kan komma att dröja. Nästa steg är att Hyresmarknadskommittén ska sätta sig in i ärendet och därefter komma med ett medlingsförslag. Kommer inte parterna överens då blir det Hyresmarknadskommittén som beslutar om vilken hyreshöjning som ska gälla.

Publicerad 2022-12-22