Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny
Takskylt med texten Eidar Center i motljus

Hyresförhandlingen för 2023 är klar

Efter en ovanligt lång och utdragen hyresförhandling har nu Eidar Trollhättans Bostadsbolag och Hyresgästföreningen kommit överens om 2023 års hyror. Eidar sökte medlingshjälp av tvistlösningsorganet Hyresmarknadskommittén (HMK) som nu har återkommit med ett beslut om en hyreshöjning på 4.45%. Detta beslut har nu Eidar och Hyresgästföreningen tecknat en överenskommelse om.

- Vi är glada att vi nu är i mål med hyresförhandlingen, så att våra hyresgäster får veta vilken hyra de nu får. Naturligtvis hade det varit bra om vi och Hyresgästföreningen hade kunnat enas lokalt, men eftersom vi stod så långt ifrån varandra var detta en bra lösning. Den här höjningen ligger i nivå med övriga branschen, säger Eidars vd Urban Blom.

Hyreshöjningen blir 4,45% för alla Eidars lägenheter och gäller från den 1 januari. Den retroaktiva hyran (jan, feb och mars) kommer läggas på hyran i april, maj och juni. Höjningar för Fordonsplatser omfattas inte av förhandlingsordningen och var därför inte en del av hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen. Prisjustering av fordonsplatser gick vi ut med i höstas. Likaså justering av av elpris för IMD-kunder.  

Årets hyresförhandling genomfördes i ett ekonomiskt tufft läge. Kostnaderna för bygg och underhåll har skjutit i höjden, liksom räntekostnader och de kommunala taxorna för vatten, elnät, fjärrvärme och avfall.

- Underhålls- och byggkostnadspriser har ökat med drygt 15 procent, för att ta ett exempel. Vi måste då öka våra inkomster för att kunna fortsätta ta hand om våra fastigheter och vara en bra hyresvärd. Och Eidars inkomst är hyran våra hyresgäster betalar varje månad. Samtidigt vet vi att det är ett besvärligt läge för många idag, så det var viktigt att hitta en bra balans mellan våra kostnader och hyresgästernas situation, säger Eidars vd Urban Blom.

Hyresförhandlingarna startade i slutet av november och avbröts i ett läge där Eidar och Hyresgästföreningen stod långt ifrån varandra med bud på 6,75 respektive 2,9 procents hyresökning för 2023. Eidar sökte då medlingshjälp hos Hyresmarknadskommittén (HMK). I HMK sitter representanter från vår branschorganisation Sveriges Allmännytta och från Hyresgästföreningen.

Förra året slöts även en trepartsöverenskommelse mellan Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna. Överenskommelsen innebär en förhandlingsmodell med vilka faktorer som bör ligga till grund för förhandlingarna. Modellen innebär att man ska ta hänsyn till taxebundna avgifter, förvaltning och underhåll, räntekostnader, BNP och inflation under en treårsperiod när man bestämmer hyran.

- Vi har använt oss av modellen när vi räknat ut vårt yrkande. Men under förhandlingen har det visat sig att Hyresgästföreningen väljer att tolka modellen annorlunda, därför var det bra att Hyresmarknadskommittén fick avgöra ärendet, säger Urban Blom.

 

Frågor & svar om hyreshöjningen.

Hur sätts den nya hyran?

Eidar bestämmer inte den nya hyran själv. Vi förhandlar alltid med Hyresgästföreningen som förhandlar hyran åt våra hyresgäster. Årets hyresförhandling genomförs i ett läge som är ekonomiskt betydligt tuffare än på länge.

Så går det till:

 1. Vi lämnar ett förslag på en hyreshöjning, som motsvarar våra kostnadsökningar, till Hyresgästföreningen.
 2. De lägger sedan ett motbud.
 3. Om vi inte kommer överens får vi medlingshjälp av något som kallas Hyresmarknadskommitén (HMK), som består av representanter från både Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen.
 4. HMK tar fram ett förslag som de meddelar parterna.
 5. Om parterna inte gillar det förslaget finns ett sista alternativ, en oberoende expert avgör då den nya hyran.
 6. I år kunde inte vi på Eidar och Hyresgästföreningen komma överens, så ärendet gick till HMK som nu har återkommit med sitt beslut om hyreshöjning för oss.

 

Blir det samma höjning för alla hyresgäster?

Ja det blir samma höjning.

 

Hur räknar jag ut min nya hyra?

Hyreshöjningen är 4,45%. Du räknar ut din nya hyra på följande sätt (nuvarande hyra x 1,0445 = nya hyran).

Exempel: nuvarande hyra 6000 kr/månad x 1,0445 = Ny hyra, 6267 kr/månad

 

Från vilket datum gäller den nya hyran?

Från och med den 1 januari. Så hyresgästen betalar höjningen för årets tre första månader retroaktivt under april, maj och juni. Hyreshöjningen under dessa tre månader är alltså 4,45 + 4,45% = 8,90%

Exempel för april, maj, juni: nuvarande hyra 6000 kr/månad x 1,0890 = Ny hyra, 6534 kr/månad

 

Hur påverkar hyreshöjningen de hyresgäster som flyttar ifrån Eidar?

Hyreshöjningen på 4,45% gäller från 1 januari. Höjningen för de första tre månaderna januari, februari och mars betalas retroaktivt och fördelas på hyresavierna för april, maj och juni, enligt överenskommelse med Hyresgästföreningen.

Alla hyresgäster som bor och har bott hos Eidar under 2023 kommer att vara med och betala höjningen retroaktivt.

Det gäller även de som flyttar ut under årets tre första månader. Själva hyreshöjningen kommer då som slutfakturor enligt samma avbetalningsplan som för övriga.

Det vill säga:

 • har man flyttat den 1 februari betalar man själva hyreshöjningen för januari under april.
 • har du flyttat den 1 mars betalar man hyreshöjningen för januari och februari under april och maj
 • flyttar du 1 april, betalar man hyreshöjningen för januari, februari och mars under april, maj och juni

Exempel på efterbetalning för hyresgäst som har flyttat:

För en hyresgäst som har 6000 kr i månadshyra blir hyreshöjningen: 6000 kr x 0,445 = 267 kr. Om hyresgästen flyttar den 1 april kommer hen att få slutfakturor på 267 kr under april, maj och juni.

 

Varför blir det en höjning av hyran?

Krig, pandemi och oroligheter som finns runt om i världen påverkar alla. När det blir höjda el- och bensinpriser och bankens räntor stiger påverkar även det oss på Eidar. Även kraftigt ökade byggkostnader samt höjningar av de kommunala taxorna för vatten, fjärrvärme, sopor, elnät påverkar våra kostnader. Taxan på vatten ökar exempelvis med 10 procent. Underhålls- och byggkostnadspriser har ökat med drygt 15 procent under det senaste året. Mycket har med andra ord blir dyrare för oss. Vi måste då öka våra inkomster för att kunna ta hand om våra hus och bostadsområden och fortsätta vara en bra hyresvärd. Eidars inkomst är hyran du betalar varje månad. Pengarna går till bland annat underhåll av fastigheter och personalens löner.

Här har vi några exempel på vad som blir dyrare:

 • snöröjning på vintern och gräsklippning på sommaren
 • städa trapphus och tvättstugor
 • värmen i lägenheten
 • vattenanvändning i våra fastigheter
 • belysning i trapphus, tvättstugor, källare och utomhus
 • att ta hand om sopor
 • renovera våra bostäder och att bygga nytt.

Hur sätts priserna för el och vatten för dem med IMD?

Om du har IMD på vatten och el förhandlas även det priset varje år med Hyresgästföreningen i samband med hyresförhandlingen. Dessa höjningar förhandlades klart och informerades om i november.

Publicerad 2023-02-27