Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny

Nu startar hyresförhandlingarna

”Vad händer med min hyra nästa år?” undrar många. Den 28 november börjar hyresförhandlingarna mellan Eidar och Hyresgästföreningen och förhandlingsåret 2023 är speciellt på många sätt. Som vanligt handlar hyresförhandlingen om en höjning av hyran från 1 januari nästkommande år.

Det kan komma att cirkulera olika siffror från lite olika håll men innan en överenskommelse är nådd mellan alla parter finns det ingen som kan säga säkert vad höjningen kommer att hamna på.

Årets förhandling startar i en tid präglad av ekonomisk oro där vi ser en lång rad fördyrande faktorer.

Höjda priser inom byggsektorn, ökade räntekostnader, ökade kostnader för el, vatten och fjärrvärme. Detta påverkar såklart bolagets kostnader för drift, underhåll och förvaltning.

I år kommer förhandlingarna att utgå ifrån den nya förhandlingsmodell som Hyresgästföreningen, branchorganisationen Sveriges Allmännytta och fastighetsägare kom överens om i våras, den så kallade "Trepartsöverenskommelsen".

Den innehåller fem faktorer som parterna på hyresmarknaden ska utgå ifrån vid förhandlingarna. Förhandlingsåret 2023 är det första året som denna gemensamma grund används och förhoppningen är att den ska underlätta förhandlingarna.

De fem faktorerna som påverkar hyresnivån är:

  • Taxebundna avgifter, så som exempelvis vatten, el, fjärrvärme och sophantering
  • Kostnader för förvaltning och underhåll av fastigheterna
  • Räntekostnadsutvecklingen
  • Sveriges ekonomis utveckling i förhållande till befolkningen (BNP per capita.)
  • Den generella kostnadsutvecklingen i Sverige med hyresutvecklingen undantagen (KPIF-H)

Mot bakgrund av att dessa förutsättningar i förhandlingsläget inte används tidigare vågar vi i nuläget inte säga när vi har ett avtal på plats och vilken hyreshöjning vi kommer överens om. Så fort förhandlingen gällande den nya hyresnivån är klar, kommer du som är hyresgäst att få information om vad din hyra blir för 2023.

Publicerad 2022-11-21