Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny
Marita Darefelt, Jekaterina Shahada och Sofia Bryntesson från Eidar

Ökat samarbete med staden för att motverka vräkningar

Nu kan Eidar och staden samverka för att i tid hjälpa hyresgästen som hamnat i ekonomiska problem. Genom en digital signering kan hyresgästen numera godkänna att sekretessen släpps mellan Eidar och Trollhättans stads Skuld- och budgetrådgivning samt Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

- Det här är så oändligt viktigt för att förhindra att människor blir vräkta och för att motverka hemlöshet. Jag är så otroligt stolt och glad över att vi fått till detta innan jag går i pension, säger Marita Darefelt, i skrivande stund, bosocial chef på Eidar (nybliven pensionär, from 30 juni).

Hemmet är utgångspunkten för alla människor och det kanske viktigaste för att få livet att fungera. Men tyvärr är det inte så ovanligt att hyresgäster hamnar i ekonomisk skuld till Eidar. En skuld som många gånger bara växer.

Det är en tuff ekonomisk situation för många människor nu. Om man dessutom drabbas av till exempel arbetslöshet, missbruk eller sjukskrivning blir den ekonomiska bördan för den redan utsatta inte hållbar.

Tidigare har Eidar kunnat hjälpa ur det egna perspektivet, med hembesök, samtal, avbetalningsplaner och så vidare. Med det nya samarbetet är ambitionen och förhoppningen att minska risken att den skuldsatta hyresgästen blir vräkt.

Genom ett digitalt godkännande av berörd hyresgäst släpps sekretessen mellan Eidar, stadens Skuld- och budgetrådgivning och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Det gör att Eidar och handläggarna på staden får en samlad ekonomisk bild och kan rådgöra med varandra och hyresgästen om vilka åtgärder som kan vidtas för att förhindra vräkning.

- Ibland har det tyvärr gått för långt. Skulderna har blivit för stora, säger Jekaterina Shahada. Jag kan inte nog poängtera hur viktigt det är att höra av sig till oss på ekonomiavdelningen redan första gången man har svårt att betala hyran.

- Ju snabbare vi trygghetsförvaltare och ekonomiavdelningen får kännedom, desto mer kan vi hjälpa hyresgästen, tillägger Sofia Bryntesson som arbetar som trygghetsförvaltare på Eidar tillsammans med Anette Karlsson.

Marita Darefelt, Jekaterina Shahada, Sofia Bryntesson på Eidar

Marita Darefelt, bosocial chef (fram till 240630 och numera pensionär), Jekaterina Shahada, ekonomiavdelningen Krav och inkasso och trygghetsförvaltare Sofia Bryntesson är väldigt glada över att ha fått till ett samarbete med Trollhättans stad som gör att den ekonomiskt utsatta hyresgästen genom digitalt godkännande får ökad möjlighet till hjälp. När Eidar och Trollhättans Stad får en samlad skuldbild kan man tillsammans hitta lösningar för att förhindra att hyresgästen tvingas till vräkning.

Publicerad 2024-07-09