Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny

Eidar ska bygga 200 lägenheter på Vårvik – bolagets största satsning på drygt 30 år

I förra veckan tog Eidars styrelse ett beslut om att bolaget ska starta projektering och upphandling för att bygga 200 lägenheter i Trollhättans nya stadsdel Vårvik. Det är bolagets största projekt sedan Skogshöjden byggdes i slutet av 80-talet. Eidar går genom ett direktanvisningsavtal i täten för stadens satsning med att skapa ett modernt, attraktivt och inkluderande område vid älven.

Om allt går enligt plan sker byggstarten 2022 och de första lägenheterna beräknas stå klara till sommaren 2024. Eidar har som långsiktig ambition för Vårvik att bygga totalt cirka 400 lägenheter i olika storlekar och hyresnivåer för att kunna erbjuda ett varierat boendeutbud för människor i olika faser av livet och bidra till en mer integrerad stad.

Detta blir ytterligare ett viktigt steg i Eidars strategiska satsning ”Hem till Framtiden”, med målsättningen att bygga minst 1000 nya bostäder till år 2030. Hittills har Eidar levererat 570 av dessa, där kvarteren Mars och Gulsparven är de två senast färdigställda projekten.

Vårviks vision, en hållbar stadsdel för en hållbar livsstil, stämmer väl överens med Eidars långsiktiga och målmedvetna arbete att bidra till en hållbar utveckling av Trollhättan. Det innebär en utveckling i enlighet med Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen, som innefattar de tre hållbarhetsperspektiven: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

”Vi väger alltid in samtliga hållbarhetsperspektiv för att hitta lösningar som ser till den totala miljöpåverkan, ger rimliga hyresnivåer och är ekonomiskt ansvarsfulla. Det är en viktig del av vårt uppdrag och vi ser fram emot att vara med och bidra till att skapa en klimatsmart, inkluderande och socialt hållbar stadsdel i Trollhättan, säger Urban Blom, VD på Eidar.

Den nya stadsdelen Vårvik är Trollhättans största satsning på många år. På den industrihistoriska platsen Knorren och i Hjulkvarnelund växer nu en ny, grön, inkluderande och älvnära del av Trollhättan fram. Området ska rymma bostäder, mötesplatser, verksamheter och rekreationsområden. Ett av landets största saneringsarbeten håller precis på att avslutas där hela 170 000 ton jord har fraktats bort och arbetet med den nya Stridsbergsbron, som knyter samman Vårvik och Hjulkvarnelund, har påbörjats. Hela projektet drivs av det kommunala bolaget Trollhättan Exploatering i nära samarbete med andra aktörer, inte minst Trollhättans Stad och de kommunala bolagen Kraftstaden Fastigheter, Trollhättan Energi och Eidar Trollhättans Bostadsbolag. Nu väntar stora infrastruktursatsningar ovan och under mark samt förberedelser för att bygga bostäder.

Publicerad 2021-02-10


Fler nyheter