Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny
Eidars personal gör iordning lägenheterna på Humlevägen 86 till evakueringslägenheter.

Eidar förbereder för att ta emot flyktingar från Ukraina

På Humlevägen i Trollhättan håller Eidars personal på för fullt med att städa, reparera och förbereda 24 lägenheter för att bli evakueringsboende för människor på flykt från kriget i Ukraina. Samtidigt pågår planering och förberedelser för att iordningställa ännu fler evakueringsboenden i bolagets fastigheter i andra delar av staden. Sammanlagt cirka 100 rum kommer att stå klara i den första etappen.

Trollhättans allmännyttiga bostadsbolag Eidar har fått i uppdrag av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Trollhättans Stad att ordna fram lägenheter och rum för att kunna användas som evakueringsboenden för krigsflyktingar från Ukraina. Det ska vara omöblerade, städade och godkända boendemiljöer där familjer på flykt kan få husrum och trygghet.

På Humlevägen stod 24 lägenheter tomma sedan förra året då Trollhättans Stads Omsorgsförvaltning avvecklade sina servicelägenheter här. Detsamma gällde 19 lägenheter på Lantmannavägen. Dessa var naturligtvis de första att göras i ordning till evakueringsboenden. Eidar har städat ur lägenheterna och kontrollerat och reparerat bland annat avlopp och kranar, och nu är lägenheterna redo att börja användas. Parallellt med detta utreder bolaget flera lokaler där det kan finnas möjlighet att ställa om till evakueringsboenden.  

- Vi har inventerat alla våra fastigheter för att hitta lämpliga lokaler som vi snabbt kan göra i ordning. Och som vanligt visar vår organisation extra handlingskraft och laganda när det hettar till. Det är underbart att se och jag känner mig mycket stolt över alla våra medarbetare, säger Eidars förvaltningschef Sanny Mattelin.

Eidar skänker också 50 sängar till Trollhättans Stads arbetsmarknads och socialförvaltning. Sängarna kommer att användas i de evakueringsboenden som iordningsställs runt om i Trollhättan.

- Vi har kunnat skänka dessa sängar eftersom vi ställt om från möblerade studentlägenheter till omöblerade. Detta krig har berört oss alla så det känns bra att sängarna kan komma till användning och att vi kan hjälpa dessa utsatta människor, säger Sanny Mattelin.

I nuläget vet ingen hur stort behovet att evakueringsboenden blir i Trollhättan. De första flyktingarna har redan anlänt till Trollhättan och tagits emot av Trollhättans Stad i samarbete med Svenska Kyrkan. Några har även anlänt privat och många fler beräknas vara på väg. Ännu har dock inga flyktingar anvisats till Trollhättan via Migrationsverket, men på Eidar förbereder man för ett scenario där det kommer många flyktingar.

- Vi vill stå förberedda om behovet snabbt uppstår och jag skulle säga att vår beredskap är god, vi lärde oss oerhört mycket under flyktingkrisen 2015 och de efterkommande åren, säger Sanny Mattelin.

 

 

Bildtext: Mikael Borgemyr, Sanny Mattelin, Fardowsa Ali och Christian Andersson tillsammans med andra kollegor på Eidar jobbar nu för fullt med att ställa om lokaler till evakueringsboenden för Ukrainska flyktingar.

Publicerad 2022-03-22