Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny
Miljöstation med sopkärl för återvinning pyntad med ballonger i kvarteret Sädesbingen

Boende i kvarteret Sädesbingen har fått förbättrade möjligheter att sopsortera

Idag, den 6 april, uppnåddes en milstolpe i Eidars storsatsning på ekologisk hållbarhet och sopsortering i och med att vi öppnade fyra nya miljöstationer för bostadsnära sopinsamling i kvarteret Sädesbingen i stadsdelen Kronogården. Eidar är därmed ett steg närmare målet att alla bostadsområden med minst 100 lägenheter ska ha bostadsnära sopsortering senast 2024.

De nya miljöstationerna som AB Eidar Trollhättans bostadsbolag låtit bygga i kvarteret Sädesbingen underlättar för hyresgästerna att sortera sitt hushållsavfall på rätt sätt och lämna det för återvinning. Nu har de boende möjlighet att förutom att slänga sitt matavfall och restavfall även kunna lämna pappersförpackningar, plast, metall, tidningar, färgat glas, ofärgat glas, batterier samt glödlampor för återvinning – utan att ens lämna gården. De förbättrade sorteringsmöjligheterna och närheten till miljöstationerna bidrar genom att underlätta för hyresgästerna att källsortera till att öka andelen avfall som kan återvinnas och ger positiva effekter för såväl miljö som ekonomi och trivsel i bostadsområdet.

Information om sopsortering och om de nya miljöstationerna har skickats ut till berörda hyresgäster och när covid-19-situationen tillåter kommer Eidar att möta hyresgästerna på plats vid miljöstationerna för att ge råd och vägledning.

- Vi människor gör ju oftast som vi alltid gjort och detta handlar om att förändra ett beteende. Så vi ser det här som en långsiktig satsning där olika samverkande insatser tillsammans ska ge önskad effekt. Och vinsterna är som sagt stora, inte minst för våra hyresgäster som får en trevligare boendemiljö säger Daniel Ruus, distriktschef på AB Eidar Trollhättans bostadsbolag.


Smarta sopkärl sparar tid och pengar

De nya sopkärlen har rymliga underjordiska behållare som inte behöver tömmas lika ofta som de gamla sopkärlen.

- En fördel med de stora sopbehållarna är att det får plats mer sopor innan de blir fulla. Om kärlen är fulla är frestelsen stor att ställa sin soppåse på marken vid kärlet. Det vill vi undvika eftersom överfulla sopstationer minskar trivseln i bostadsområdet och tvingar våra miljövärdar att lägga mycket tid på att städa upp sopor som hamnat på fel plats, säger Daniel Ruus, distriktschef på Eidar.

En bättre sortering tillsammans med glesare tömning innebär även en stor besparing av tid och pengar. Något som skulle komma hyresgästerna till del, exempelvis i form av mer tid och resurser för skötsel av bostadsområdet och den yttre miljön.

En satsning med många vinster

De nya miljöstationerna på Sädesbingen är en del av Eidars stora satsning på förbättrad sophantering. En satsning som bidrar till såväl ekonomiska som miljömässiga vinster. Idag sorteras en allt för stor andel hushållsavfall på fel sätt. Om till exempel matavfallet inte är rätt sorterat går det inte att återvinna utan går till förbränning, vilket medför ökade kostnader som i slutändan drabbar hyresgästerna. Men även de miljömässiga skälen till satsningen väger tungt. Ekologisk hållbarhet är ett prioriterat område för Eidar och där spelar sophantering och återvinning en viktig roll.

AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag har tidigare förbättrat möjligheterna att sopsortera i flera andra kvarter genom att öppna nya miljöstationer för bostadsnära sopsortering, med kärl för återvinning av de vanligaste materialen. Senast i mars i år öppnade Eidar nya miljöstationer vid Kronogårdens höghus och i kvarteret Spaden i stadsdelen Kronogården. Vid kvarteret Stensmedjan i centrum installeras nya miljöstationer i samband med ett pågående ROT-projekt och i kvarteret Guldvingen på Lextorp har motsvarande miljöstationer funnits sedan december 2017.

Näst på tur att få nya miljöstationer är kvarteret Humlan på Sylte, där de nya miljöstationerna öppnar i mitten av maj.

Målet är att senast 2024 ha bostadsnära sopsortering i alla Eidars egna kvarter med minst 100 lägenheter.

Publicerad 2021-04-06