Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny
Glada barn som står på led i blågula tröjor

Utveckling genom föreningssamarbete

Eidar har en lång tradition av att samarbeta med föreningar och organisationer för att bidra till en positiv utveckling av Trollhättan. Genom vår sponsring vill vi förutom att skapa ett mervärde för våra hyresgäster och stärka vårt varumärke, bidra till att Trollhättan blir en attraktiv stad där människor trivs, vill bo och leva.

Eidars riktlinjer för samarbetsavtal

Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi ge barn, unga och i samhället utsatta grupper en meningsfull fritid och bidra till ökad trivsel och delaktighet. Vi strävar efter att få en bredd och variation i de föreningar/organisationer vi sponsrar, men prioriterar lokala samarbeten som på olika sätt har fokus på ungas utveckling inom kultur, idrott och hälsa.

Sponsringen är ett samarbete mellan Eidar och föreningen/organisationen och ska vara till ömsesidig nytta för parterna. Som sökande bör du fundera på vilka motprestationer du kan erbjuda i samarbetet; dels hur vårt varumärke kommer att exponeras, men framför allt hur samarbetet innehåller delar som ger våra hyresgäster mervärde samt bidrar till en positiv utveckling av Trollhättan.

Grundläggande krav för samarbete

  • Verksamheten ska dela Eidars värderingar och vara inkluderande, ansvarstagande samt arbeta aktivt med likabehandling, jämställdhet och mångfald
  • Verksamheten ska ha en avsevärd betydelse för Eidars bostadsområden alternativt bidra till stadens utveckling och/eller stärka stadens varumärke
  • Sponsringen ska vara till ömsesidig nytta för båda parter. Samarbetsavtalet baseras på en eller flera motprestationer beroende på sponsringen omfattning och verksamhetens förutsättningar
  • Eidar sponsrar inte enskilda personer, företag eller politiska eller religiösa organisationer. Vi sponsrar inte heller verksamheter där vi redan har sponsringsavtal via annan partner.

Ansökan eller förnyelse av samarbetsavtal

Ansökan sker digital via formuläret på denna sida. Beslut om sponsring fattas av en intern sponsringsgrupp på Eidar. Ansökan ska vara insänd senast 29 februari för beslut för 2024. Vi tar endast emot ansökningar via formuläret.

Har du redan ett sponsringssamarbete med oss som du önskar förnya? Lämna en rapport om hur samarbetet har sett ut. Hur har sponsorpengarna använts och hur har ni arbetat med likabehandling, jämställdhet och mångfald och skapat mervärden för våra hyresgäster eller bidragit positivt till Trollhättan utveckling.

Verksamheten kan bara ansöka för ett år i taget. Eidar eftersträvar balans i till vem och hur sponsorpotten fördelas, där hänsyn tas till inriktning och målgrupp. Vi utvärderar även utifrån hur verksamheten arbetar med likabehandling, jämställdhet och mångfald

Välkommen med din ansökan!