Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny
Glada barn som står på led i blågula tröjor

Eidars riktlinjer kring sponsring

När Eidar exponerar namn och varumärke är det särskilt viktigt att våra sponsorpengar går till verksamhet som vi vill förknippas med och som skapar ett mervärde för våra hyresgäster eller på ett tydligt sätt bidrar till stadens utveckling/stärker platsvarumärket. Verksamheten ska vara positiv, ansvarstagande, driftig och verka för jämställdhet och integration med ett tydligt framtidsengagemang.

Sammanfattning
Eidar är det allmännyttiga bostadsbolaget i Trollhättan. Vi förvaltar 6000 lägenheter; hem till tusentals Trollhättebor. Vi bygger också i en snabb takt med målsättningen att från 2015 fram till 2030 ha minst 1000 nya hyresrätter färdiga i staden. Eidar är en drivkraft i Trollhättan som bidrar till stadens utveckling. Vi är också det förvaltande bolaget som månar om att våra hyresgäster känner sig sedda och viktiga och har ett hem att trivas i, att Eidar är hemma i Trollhättan.

En analys görs årligen för att utvärdera om sponsringspengarna har nått den effekt Eidar och mottagaren eftersträvat och summan utifrån resultat är rimlig. Därför är det viktigt att överenskommelse sker och står skriftligt att föreningen/organisationen som mottar sponsringspengar ska verka socialt och/eller kulturellt och könsöverskridande samt ansvarstagande för våra hyresgäster eller ha en avsevärd betydelse för bolaget och stadens utveckling och/eller varumärke.

Syfte med sponsring
När Eidar exponerar namn och varumärke är det särskilt viktigt att våra sponsorpengar går till verksamhet som vi vill förknippas med och som skapar ett mervärde för våra hyresgäster eller på ett tydligt sätt bidrar till stadens utveckling/stärker platsvarumärket. Verksamheten ska vara positiv, ansvarstagande, driftig och verka för jämställdhet och integration med ett tydligt framtidsengagemang.

Eidars riktlinjer:

 • Det ska undertecknas ett avtal
 • Avtalet baserar på en/flera motprestation(er) beroende på summa (och verksamhetens förutsättningar)
 • Föreningen/organisationen som mottar sponsringspengar ska verka socialt och/eller kulturellt samt ansvarstagande för våra hyresgäster eller ha en avsevärd betydelse för bolaget och stadens utveckling och/eller varumärke
 • Eidar ska eftersträva balans i till vem och hur sponsorpotten fördelas, där hänsyn tas till inriktning och målgrupp och där vi utvärderar ur perspektiv som jämställdhet, integration, ålder etc före beslut fattas
 • Verksamheten som sponsras ska bidra till integration och möten över geografiska och/eller kulturella gränser
 • Eidar ska ha en tydlig bredd och variation i sponsringen
 • Eidar ska i första hand sponsra lokala organisationer, i andra hand nationella/regionala föreningar som idkar verksamhet som gynnar våra hyresgäster eller mycket tydligt har betydelse för stadens utveckling

Eidar ska avstå att sponsra:

 • När det riskerar att ske av slentrian eller ”gammal hävd”
 • Politiska och/eller religiösa organisationer/föreningar
 • organisationer som inte delar Eidars värdegrund/moral om människovärdet
 • enskilda personer
 • organisationer/föreningar som inte är av allmänintresse för hyresgästen eller där inte tillräckligt stor andel av hyresgästerna kan anses vara målgrupp
 • där vi redan tillsammans med annan aktör har sponsringsavtal