Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny
Symbol med texten Eidar akademi

Eidar Akademi

Eidars vision är att bidra till en hållbar stad att vara stolt över. Det innebär att vi vill bidra till att skapa en integrerad, jämlik och trygg stad där alla människor har goda möjligheter att skapa ett gott liv.

Eidar Akademi syftar till personlig utveckling och att skapa framtidstro. Genom satsningar på språk, utbildning och jobb vill vi ge dem som står långt ifrån arbetsmarknaden en möjlighet att komma närmare egen försörjning. Det kan handla om allt från utbildningar och studiecirklar till sommarjobb och lovaktiviteter. Socialt utanförskap går ofta i arv och med Eidar Akademi vill vi bryta mönster och skapa positiva förbilder i det egna kvarteret, familjen eller bekantskapskretsen. 

Det viktigaste i våra riktade insatser är att utgå från hyresgästernas behov och önskemål. Mycket av det arbete som utförs sker i samverkan med exempelvis Trollhättans Stad och olika utbildningsaktörer och föreningar.