Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny
Hyresgäster som äter middag och spelar gitarr kring ett stort matbord utomhus

Att trivas hos Eidar

Eidars bosociala ansvar och engagemang handlar om hållbarhet, trivsel, trygghet och och att känna sig hemma i sitt hem och i Trollhättan

Exempel på en aktivitet är när vi genomförde miljövecka för barnen som bor i ett område där det är mycket nedskräpning och sopsorteringen inte fungerar som önskat. Med hjälp av lekfull utbildning, spel och besök av Skogs-Mulle arbetade vi för en beteendeförändring, där förhoppningsvis barnen tog med sig sin kunskap hem till övriga familjen. 

Vi delar in det bosociala arbetet i två delar: 

1. Verka för ökad trygghet och trivsel

Våra Boendekonsulenter hanterar störningar och arbetar förbyggande med trygghetsskapande åtgärder. Detta sker genom mötet med hyresgästerna och/eller grannar emellan, kommunikativa insatser och uppmuntran till beteendeförändring. Boendekonsulenter arbetar också med att kartlägga och få bort olovlig andrahandsuthyrning.

Dessutom renoverar och upprustar vi lägenheter och utemiljö i flera bostadsområden och har regelbundna trygghetsvandringar i våra kvarter tillsammans med Trollhättans Stad för att identifiera åtgärder som kan förbättra den upplevda tryggheten ytterligare.

2. Skapa möte och delaktighet

Vi genomför Hyresgästaktiviteter antingen egna eller tillsammans med andra aktörer, som till exempel Hyresgästföreningen, Ung Fritid, N3 Kulturhus, Mötesplats Kvinnor och Trollhättan Stad. Aktiviteterna vänder sig till såväl barn som vuxna, alla med ett syfte och ett mål - beroende på vad som är aktuellt eller prioriterat i tiden eller i området. 

Vi verkar också för grannsamverkan och boinflytande, med lokala aktiviteter och möten med hyresgästerna i det egna området. 

En viktig del av arbetet är Bointroduktion.
För att du som är nyinflyttad ska känna dig välkommen och trygg i ditt nya område är det viktigt att få en bra introduktion som nyinflyttad hos Eidar. Därför bokar vi in ett hembesök i samband med att du hämtar ut dina nycklar. På hembesöket går vi igenom allt du behöver veta om ditt bostadsområde men pratar även om hemförsäkring, brandsäkerhet och hur du kan komma i kontakt med oss på ett smidigt sätt via Mina sidor.