Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny
Hyresgäster som äter middag och spelar gitarr kring ett stort matbord utomhus

För din trygghet och trivsel

På Eidar förvaltar vi inte bara fastigheter. Vi förvaltar människors hem. Det är ett stort ansvar. Våra hyresgäster ska trivas och känna sig trygga i sin lägenhet och i sitt område.

Eidar arbetar på olika sätt för att öka tryggheten. Förutom det arbete som dagligen görs i förvaltningen med ronderingar, utemiljöskötsel, renoveringar och upprustningar spelar Eidars bosociala avdelning en viktig roll för att öka trivseln och känslan av trygghet och delaktighet ute i våra områden.

Trygghet skapar vi tillsammans
Den bosociala avdelningen arbetar med förebyggande och trygghetsskapande åtgärder som exempelvis hantering av störningar och sena betalningar samt bekämpning av olovlig andrahandsuthyrning. Utöver det dokumenterar de alla iakttagelser som görs vid ronderingar ute i våra områden för att i samverkan med Trollhättans Stad, Polis och andra fastighetsägare skapa gemensamma lägesbilder och åtgärdsplaner.

En viktig del i trygghetsarbetet är att delta vid trygghetsvandringar, uppmuntra till Grannsamverkan och sprida kunskap om Våga bry dig.

Trivsel och delaktighet
Social sammanhållning och känslan av delaktighet är avgörande för att vi ska kunna skapa trivsamma bostadsområden. Vi tror på mötet mellan människor och våra hyresgästaktiviteter är uppskattade och ett utmärkt sätt att träffa både grannar och boende i andra områden. Våra bodialoger är ett annat tillfälle då hyresgästerna kan föra fram önskemål och synpunkter på hur boendemiljön kan bli bättre.

För att du som nyinflyttad ska känna dig välkommen och trygg i ditt hem och bostadsområde bokar vi in ett hembesök hos dig i samband med att du hämtar ut dina nycklar. Vid den så kallade Boinformationen går vi igenom allt du behöver veta om ditt bostadsområde men pratar även om brandsäkerhet, försäkringar och vilka olika kontaktvägar du har in till Eidar.