Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny
En banderoll på ett staket

Social hållbarhet - viktigt för att alla människor ska känna sig hemma i Trollhättan

Att ta ett tydligt socialt ansvar ingår i Eidars vision som vägvisare för Trollhättans utveckling. En bra och fungerande boendemiljö där hyresgästen trivs och känner sig trygg är viktig.

Att ta ett tydligt socialt ansvar ingår i Eidars vision som vägvisare för Trollhättans utveckling. I över 70 år har vårt mål varit att skapa attraktiva boendemiljöer där våra hyresgäster trivs och känner sig trygga.

Social hållbarhet genomsyrar hela Eidars verksamhet och därigenom bidrar vi till en positiv utveckling för Trollhättan och en mer jämlik stad. För att få så stor effekt som möjligt har vi ett helhetsperspektiv i vårt arbete, där vi både ser till våra hyresgäster, de områden vi förvaltar och staden som helhet.

Grunden till trygga och trivsamma bostadsområden läggs av Eidars förvaltning. Bolagets Miljö- och Fastighetsvärdar ser varje dag till att det är helt och rent både i och mellan våra fastigheter och våra Boendekonsulenter hanterar störningar och arbetar med förbyggande med trygghetsskapande åtgärder. Dessutom renoverar och upprustar vi lägenheter och utemiljö i flera bostadsområden och har regelbundna trygghetsvandringar i våra kvarter tillsammans med Trollhättans Stad för att identifiera åtgärder som kan förbättra den upplevda tryggheten ytterligare.

Men för att på riktigt göra skillnad och framför allt lyfta våra socialt prioriterade områden kompletteras vår förvaltning och fastighetsutveckling med rent sociala insatser. Mycket av vår tid läggs på att samverka med olika föreningar, myndigheter och andra aktörer för att hitta gemensamma och långsiktiga lösningar. Tillsammans samlar vi våra krafter, samskapar och enas om gemensamma mål.

Eidar arbetar även aktivt för att motverka utanförskap, bland annat med hjälp av olika arbetsmarknadsinsatser och fritidsaktiviteter. Eidar Akademi är ett exempel på en satsning där vi med hjälp av språk, utbildning och praktik bidrar till ökad inkludering.

En viktig del för att Eidars hyresgäster ska trivas är givetvis även delaktighet och dialog. Vi tror på att skapa möten mellan människor. Våra hyresgästaktiviteter är mycket uppskattade och ett utmärkt sätt att träffa både grannar och boende i andra områden. Genom våra bodialoger har hyresgästerna möjlighet att föra fram önskemål och synpunkter på hur boendemiljön kan bli bättre.

Eidar Center - flytt från centrum till Lextorp
2016 flyttade Eidar sitt huvudkontor från Trollhättans centrum ut till Granngården på Lextorp, ett av staden tre socialt prioriterade områden. Granngårdens Centrum var i början av 2010-talet en öde stadsdelsgalleria och en av Trollhättans mest otrygga platser. Idag är bilden en annan. Förutom Eidar finns här numera vårdcentral, apotek, hemtjänst, restaurang och en matproducent.

Visionen att förvandla Granngården från platsen där ingen vill vara, till platsen där alla vill vara har i många avseenden införlivats och Granngården centrum är idag en viktig motor för stadsdelens fortsatta utveckling.

Etableringen av Eidar Center är ett tydligt exempel på hur vi gör skillnad i praktiken och vår närvaro i området är värdefull i vårt sociala hållbarhetsarbete.

Social upphandling
Likväl som vi ställer miljökrav i våra upphandlingar är numera även sociala krav en naturlig del i alla upphandlingar av tjänster som sträcker sig längre än sex månader. Förutom krav på arbetsmiljö och arbetsvillkor ska entreprenörerna även ta emot praktikanter. Det kan till exempel handla om ungdomar, långtidsarbetslösa eller personer med funktionsnedsättning. Det är ett utmärkt bevis på hur vi som kommunalt bostadsbolag kan bidra till integration och få ut fler människor i arbete.

Innan jag flyttade hit var jag ingen. Nu är jag någon igen.

Hyresgäst i trygghetsboendet i kvarteret Mars

Läs mer om det sociala hållbarhetsarbetet på Eidars trygghetsboenden. 

Äldre kvinnor som sitter och målar tillsammans
Flera killar i Eidar tröjor sittande på Kronogården skylt

När någon sträcker ut sin hand, då gäller det att ta den.

Nina, projektledare för social hållbarhet

Läs mer om Eidar Akademi och dess olika spår. 

Det är fantastiskt att få betalt för något som är så roligt att göra

Sadiq Qorah

Läs mer om Sadiqs resa, ett exempel på när krav vid social upphandling kan ge goda resultat. 

Två killar utanför entrédörr på Guldvingen