Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny
En banderoll på ett staket

Alla ska känna sig hemma i Trollhättan

Att ta socialt ansvar är en stor del av Eidars DNA. Vi arbetar aktivt för att skapa trygga och attraktiva bostadsområden där ni hyresgäster trivs och har förutsättningar att leva ett gott liv. På så sätt är vi med och bidrar till en positiv utveckling av Trollhättan.

Det sociala hållbarhetsarbetet genomsyrar hela Eidars verksamhet och arbetet sker utifrån tre olika perspektiv - staden, bostadsområdet och hyresgästen. Mycket av arbetet görs i samverkan med myndigheter, föreningar och andra aktörer för att hitta gemensamma och långsiktiga lösningar.

Grunden till trygga och trivsamma bostadsområden läggs av Eidars förvaltning. Bolagets Miljö- och Fastighetsvärdar ser dagligen till att det är helt och rent både i och mellan våra fastigheter. Därutöver renoveras och upprustas flera bostadsområden för att förbättra trivsel och den upplevda tryggheten ytterligare.

En annan mycket viktig roll spelar den bosociala avdelningen som hanterar störningar och arbetar med förebyggande och trygghetsskapande åtgärder. De anordnar även flera uppskattade hyresgästaktiviteter och bodialoger ute i områdena som skapar gemenskap och delaktighet.

För att få till en långsiktig förändring arbetar Eidar även aktivt för att motverka utanförskap, bland annat med hjälp av olika arbetsmarknadsinsatser och fritidsaktiviteter. Eidar Akademi är ett exempel på en satsning där vi med hjälp av språk, utbildning och praktik bidrar till ökad inkludering och en mer jämlik stad.

 

Eidar Center - flytt från centrum till Lextorp
2016 flyttade Eidar sitt huvudkontor från Trollhättans centrum ut till Granngården på Lextorp, ett av stadens tre områden med socioekonomiska utmaningar. Granngårdens Centrum var i början av 2010-talet en öde stadsdelsgalleria och en av Trollhättans mest otrygga platser. Idag är bilden en annan. Den upplevda tryggheten har ökat stort och de boende i området kan numera ta del av flera viktiga samhällsfunktioner. Förutom Eidar finns här idag bland annat vårdcentral, apotek, hemtjänst, restaurang, en matproducent och  fritidsgård.

Visionen att förvandla Granngården från platsen där ingen vill vara, till platsen där alla vill vara har i många avseenden införlivats och Granngården centrum är idag en viktig motor för stadsdelens fortsatta utveckling.

Etableringen av Eidar Center är ett tydligt exempel på hur vi gör skillnad i praktiken. Vår närvaro i området är värdefull och en viktig plattform i vårt sociala hållbarhetsarbete.

 

Innan jag flyttade hit var jag ingen. Nu är jag någon igen.

Hyresgäst i trygghetsboendet i kvarteret Mars

Läs mer om det sociala hållbarhetsarbetet på Eidars trygghetsboenden. 

Äldre kvinnor som sitter och målar tillsammans
Två kvinnor städar trapphus

Jag känner mig stolt och självständig för första gången i mitt liv

Adhanet, deltagare Eidar Akademi Lokalvård

Läs mer om Eidar Akademi och dess olika spår. 

Det är fantastiskt att få betalt för något som är så roligt att göra

Sadiq Qorah

Läs mer om Sadiqs resa, ett exempel på när krav vid social upphandling kan ge goda resultat. 

Två killar utanför entrédörr på Guldvingen