Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny
Täljt litet trähus i natur lite mynt och en grön liten växt

Det handlar inte om maximal vinst - utan om maximal effekt, för långsiktighet och hållbarhet

För en hållbar nutid och framtid räcker det inte med att arbeta socialt och ekologiskt. Den ekonomiska aspekten måste finnas med, där vi arbetar långsiktigt.

Som allmännyttigt bostadsbolag ska Eidar erbjuda bostad till alla, och för att kunna göra det måste vi ha ett hållbarhetsperspektiv på hur vi sätter våra hyror och hanterar hyresgäster som råkar i ekonomiska svårigheter.

Eidar tar ett ekonomiskt ansvar genom att alltid sätta skäliga hyror som finansierar kostnaderna för:

  • drift såsom vatten, värme, el, sophämtning och löner till bland annat Eidars anställda
  • underhåll såsom tapetbyte, målning, byte av vitvaror i tvättstugor m.m.
  • nödvändiga renoveringar som kommer med åren såsom tak o fönsterbyte.

Vi sätter inte onödigt höga hyror för att göra stora vinster. Hyrorna ska trots allt detta ändå ligga på en nivå som är rimlig för hyresgästen att betala.

Eidars hyreshöjningar sker genom förhandlingar med Hyresgästföreningen, som har hyresgästens intresse i fokus i förhandlingarna.

Vid större renoveringar som ibland också medför standardhöjning och därmed höjd hyra tillämpar Eidar ofta kvarboenderabatt för att underlätta ekonomiskt för våra befintliga hyresgäster att bo kvar i sitt hem. Detta betyder att hyresgästen får rabatt på delar av hyreshöjningen så länge hen/de bor kvar i lägenheten.

Det handlar alltså inte om maximera hyran och därmed vinsten - utan om maximal effekt, för långsiktighet och hållbarhet.