Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny

Arter som hotar biologiska mångfalden

Invasiva främmande arter har med hjälp av människor hamnat på fel plats och passar inte in i sitt nya ekosystem. De tränger ut inhemska arter och breder snabbt ut sig över stora områden. Det är ett av flera problem som hotar den biologiska mångfalden och kan orsaka negativa effekter på jord- och skogsbruk samt på människors och djurs hälsa.

Jättebalsamin, jättebjörnloka och parkslide är några exempel på invasiva arter.

naturvardsverket.se kan. Där kan du själv rapportera om invasiv art i ditt kvarter, så att de kan följa hur de invasiva arterna sprider sig.
Det är också viktigt att du anmäler upptäckten av en invasiv art i ditt kvarter till Eidar på:
info@eidar.se

Kom ihåg:

• Självklart tar du inte med dig vilda växter eller frön från utlandsresan.

• Är du osäker på en växt du tänkt ge bort/ta emot, fråga i trädgårdshandel.

• Invasiva arter som till exempel jättebalsamin, jättebjörnloka och parkslide ska slängas i väl förslutna påsar i containern för brännbart rest-
avfall på Återvinningscentralen Håjum.