Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny
solpaneler på tak mot blå himmel

Solcellsanläggningar - standard vid ny- och ombyggnation

EIdar har 23 stycken solcellsanläggningar. Nu finns solceller i Eidars kvarter Björnbäret, Gulsparven, Mars, Guldvingen, Stensmedjan, Hackan (Kronogårdstorg), Bandgrinden och Hagtornsstigen. Mer än 500 000 kwh solel produceras av de solcellsanläggningar som finns installerade på hustaken i Eidars bostadsområden i Trollhättan.

Eidars ambition är att så långt det är möjligt installera solel i nyproduktion och större renovering med målet att öka andelen förnyelsebar solel till minst 250 W per hushåll till senast år 2040. Där solcellsanläggningar finns i vår nybyggda områden täcker de stor del fastighetens elbehov - inklusive hushållsel från vår till höst.

Vad gör solcellerna för skillnad?
Jo, de närmare en halv miljon kwh solel som producerades hos Eidar förra året motsvarar att köra en elbil i 102 varv runt jorden - alltså 410 000 mil.

Eller, den solenergin skulle räcka för att försörja hyresgästernas hushållsel i nästan hela kvarteret Lantsågen (Hästskohuset) under ett helt år!

Den här elen är dessutom ren och grön och helt fri från koldioxidutsläpp. Det är en vinst för klimatet och för framtiden.

Solelen i Eidars områden motsvarar 102 varv jorden runt i elbil.