Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny
Solceller ovanpå taket i kvarteret Guldvingen i Lextorp, Trollhättan

Solcellsanläggningar - standard vid ny- och ombyggnation

På ett år har Eidar mer än fördubblat antalet solcellsanläggningar från tio till 21. Nu finns solceller i Eidars kvarter Björnbäret, Gulsparven, Mars, Guldvingen, Stensmedjan och Hagtornsstigen. 480 000 kwh solel producerades år 2019 av de solcellsanläggningar som finns installerade på hustaken i Eidars bostadsområden i Trollhättan.

Eidars ambition är att så långt det är möjligt installera solel i nyproduktion och större renovering med målet att öka andelen förnyelsebar solel till minst 250 W per hushåll till senast år 2040. Där solcellsanläggningar finns i vår nybyggda områden täcker de stor del fastighetens elbehov - inklusive hushållsel från vår till höst.

Vad gör solcellerna för skillnad?
Jo, de närmare en halv miljon kwh solel som producerades hos Eidar förra året motsvarar att köra en elbil i 102 varv runt jorden - alltså 410 000 mil.

Eller, den solenergin skulle räcka för att försörja hyresgästernas hushållsel i nästan hela kvarteret Lantsågen (Hästskohuset) under ett helt år!

Den här elen är dessutom ren och grön och helt fri från koldioxidutsläpp. Det är en vinst för klimatet och för framtiden.

Solelen i Eidars områden motsvarar 102 varv jorden runt i elbil.