Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny

Räkna med grönt

LONA-projektet "Räkna med grönt" drivs av Trollhättans Stad i samarbete med Eidar. Under våren och sommaren 2022 och 2023 ska utemiljön i kvarteret Polisen byggas om och förbättras för att skapa en ännu trivsammare miljö för såväl hyresgästerna som våra små viktiga pollinatörer, som fjärilar, humlor och bin.

Ombyggnaden av kvarteret Polisens innergård är en av flera naturvårds-satsningar (”LONA-projekt”) som Eidar tillsammans med Trollhättans Stad genomför i Trollhättan. Kvarteret Polisen kommer att fungera som ett gott exempel på vad som är möjligt att göra för att gynna och skapa bättre förutsättningar för biologisk mångfald (en miljö med många olika växter och djur) i tätortsmiljöer. För att skapa bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden och de viktiga pollinatörerna (insekterna som sprider pollen) kommer vi på innergården i Polisen att:

  • plantera nya träd, buskar och perenner
  • bygga fler växtbäddar (planteringar)
  • bygga om några befintliga växtbäddar
  • anlägga gröna växtväggar på två gavlar
  • låta gräset på vissa ytor få växa sig längre för att ge mat och skydd åt viktiga insekter
  • sätta upp holkar och insektshotell
  • plantera växter med olika blomningstid för att våra små och livsviktiga pollinatörer ska ha mat under hela sin vakna tid, från tidig vår till sen höst.

 

Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård har medfinansierat projektet.