Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny

Miljöenkät till Eidars hyresgäster

Varje år skickar Eidar ut en kort enkät på tema miljö till alla hyresgäster. För oss är det viktigt att få era svar. De hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för att vi tillsammans ska bli ännu mer klimatsmarta.

Eidar arbetar med såväl ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I vårt ekologiska hållbarhetsarbete arbetar vi bland annat för att bli helt fossilfria (våra fordon och fastigheter är redan det), för biologisk mångfald, att spara el/energi och återvinning/sopsortering. I flera bostadsområden är soporna så dåligt sorterade att de faktiskt inte går att återvinna alls.

I våra korta enkäter ställer vi allmänna frågor om vad du känner till om Eidars miljöarbete. Utöver det har vi ett par aktuella frågor, som är olika i varje enkät. Vi på Eidar behöver mer information från er så att vi kan ge er bättre förutsättningar, och att vi tillsammans kan bli ännu mer klimatsmarta.

Just nu har vi ingen aktiv enkät.