Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny
Symbol med texten Allmännyttans första fossilfria bolag

Sveriges mest energiska bostadsbolag

Sedan 2010 har vi fasat ut all fossil olja för uppvärmning och nu värms Eidars fastigheter nästan till 100 % via fjärrvärme. Den el som används är ursprungsmärkt Grön El, dvs dessa energislag är helt förnyelsebara. De senaste åren har vi fasat ut traditionella bilbränslen och tankat majoriteten av våra bilar miljövänligt med el eller biogas medan resterande av fordonsparken har tankats med diesel. Nu har Eidar en egen stor tank för helt fossilfri diesel, gjort av främst vegetabiliska och animaliska fetter. Allt ifrån småbilar, till stora traktorer och små åkgräsklippare är nu fossilfria.

Varför är det viktigt att bli fossilfri?
Koncentrationen av växthusgaser är högre än de senast 800 000 åren. Förnyelsebara bränslen innebär en begränsad klimatpåverkan. Det är därför jätteviktigt att minska koldioxidutsläppen som följer med traditionella fossila bränslen.

Koncentrationen av i atmosfären har ökat med 40 % sedan förindustriell tid främst till följd av förbränning av fossila bränslen.

Om vi skulle lyckas med att minska utsläppen mycket kraftigt, så kallat RCP 2,6 inom de närmsta åren så ger det en temperaturökning på 2 grader på jorden år 2100. Det skulle innebära en stigande havsnivå med ca 0,4 m och med fler dagar av med kraftig nederbörd här på norra halvklotet.

Om vi håller samma utsläppsnivå som idag, med en befolkningsmängd på 12 miljarder, enligt sk RCP 8,5 så ger det en 4 graders temperaturökning år 2100 vilket har förödande konsekvenser för djur, växter och klimat och med stigande havsnivåer med ca 0,7 m.

Det här är lite av det vi gjort sedan 2009, då vi gick in i det så kallade Klimatinitiativet, som bostadsbolag inom Sveriges Allmännytta deltar i.

I våra fastigheter:

  • Tagit bort all fossil olja för uppvärmning av våra fastighet.
  • Minskat vår energianvändning med 25% jämfört med 2009 (ungefär 1500 lgh)
  • Reducerat koldioxidutsläpp med 80 % jämfört med 2009.
  • Idag används uteslutande förnyelsebara energikällor till uppvärmning & fastighetsel.
  • Eidars fastigheter värms via solel eller fjärrvärme.
  • Egen solcellsproduktion på byggnader.
  • Klimatpåverkan från byggprocessen map material.

Våra fordon:

Eidar har målsättningen att de egna transporterna ska vara fossilfria enligt definition ”Fossilfritt Sverige” senast år 2020, vilket Eidar som första Allmännyttiga bostadsbolag nådde redan under 2018. Utifrån en fordonsstrategi med skarpa krav vad gäller koldioxidutsläpp och val av förnyelsebara drivmedel är våra egna transporter helt fria från utsläpp av fossila bränslen.

Av bolagets samtliga 36 fordon uppfyller 34 den senaste definitionen för ”Klimatbonusbilar 2020” som trädde i kraft 2018. Fördelningen av bolagets fordon är: 1 dieselbil, 18 elbilar, 1 ladd-hybrid och resterande gasbilar som tankas med biogas.

Eidar har köpt in ytterligare elcyklar och kompletterat med eldrivna lådcyklar med målsättningen att minska bilkörningen.alternativa transportslag, energieffektiva transportlösningar och förnyelsebara bränslen.

  • 34 av 36 fordon uppfyller de senaste kraven på definitionen "klimatbonusbilar 2020".
  • 95% av antalet körda mil med egna bilar är fossilbränslefria
  • Vi använder uteslutande förnyelsebara bränslen men minimal klimatpåverkan.