Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny
fönster restaureras

Återbruk för en hållbar framtid

På Eidar är miljöarbete och ekologisk hållbarhet prioriterat. En av våra strategier för att minska vår miljöpåverkan är att använda hållbara och miljövänliga material och produkter i både våra fastigheter och i vårt dagliga arbete. Tillexempel körs alla våra fordon på fossilfria drivmedel och vi installerar solceller när vi renoverar och bygger nytt. Vi arbetar också med återbruk. Det betyder att vi återanvänder material och saker som är i bra skick på nya platser, för att spara på naturens resurser.

Sopskåp flyttas från Kronogården till Sjuntorp. Växter flyttas från Lextorp till Sylte. Fönster tas bort – och sätts sedan tillbaka igen. Träd sågas ned i Skogshöjden, och plötsligt dyker delar av dem upp på gårdarna på några av Eidars förskolor. Vad är det egentligen som pågår på Eidar? Jo, något som kallas för återbruk.

Eidar försöker i så stor utsträckning som möjligt att arbeta med återbruk. Det handlar om att återanvända material och saker som är i bra skick, för att spara på naturens resurser.

Sopskåpen på bilden har Eidar flyttat till Bandgrinden i Sjuntorp från Sädesbingen i Kronogården. När Eidar förbättrade möjligheterna att källsortera i Sädesbingen behövdes fler sopkärl för fler sorters material, och då räckte inte markytan till. Sopskåpen byttes därför ut mot kärl som tar upp liten yta ovan jord, men är rymliga under marknivån. Nu har Eidar flyttat de fullt fungerande sopskåpen till Bandgrinden, och återanvänder dem för att förbättra möjligheterna att källsortera även där.

Växter byter område

I kvarteret Guldvingen i Lextorp pågår ett stort renoveringsprojekt. När renoveringen börjar i det här huset är växterna utanför i vägen och skulle bli förstörda. Eidar har därför flyttat växterna så att de får leva vidare i kvarteret Humlan på Sylte. Där kan de fortsätta att skapa trivsel och en grön och fin utemiljö i lång tid framöver.

Riskträd blev insektshotell

I Eidars kvarter i Skogshöjden växte några träd för nära fastigheterna. Dem har Eidars anläggningsgrupp nu sågat ner, och materialet återanvänds för att bygga insektshotell av. För att hjälpa pollinatörerna att hitta lämpliga boplatser har av insekts-
hotellen placerats i kvarter och förskolor som Eidar förvaltar. På så sätt kan trädstammarna bidra till ökad biologisk mångfald – en natur med många olika sorters växter och djur.

Fönster renoveras istället för att bytas ut

Just nu pågår en renovering av ett av bolagets lägenhetshus i Sjuntorp. I stället för att köpa nya fönster och sätta in så väljer Eidar om möjligt att återbruka och måla om fönsterkarmen och sätta in energiglas och nya gummilister i den. På så sätt blir det möjligt att både spara på naturens resurser och undvika onödiga utgifter, samtidigt som hyresgästerna får ett bättre inomhusklimat och energiförbrukningen i huset minskar.

Genom att återbruka material hjälper Eidar till att ta ansvar för miljön och bidra till en hållbar framtid. Det är viktigt för oss på Eidar, för Trollhättan och för kommande generationer.