Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny

Miljonbidrag för återbruk och hållbar renovering

Våren 2023 tilldelades Trollhättan 1,5 miljoner kronor av Formas, statens forskningsråd för att, förenklat beskrivet, utveckla hållbar renovering. Projektet är det första i Sverige och omfattar samtliga tre hållbarhetsperspektiv - ekologisk, social och ekonomisk.

Tillsammans med Trollhättans Stad, arkitektbyrån Ettelva och IVL Svenska Miljöinstitutet
tittar Eidar på möjligheterna till återbruk. Det kan till exempel handla om att använda
material i bra skick och inte längre används på en plats kan återbrukas på annan plats istället för att kastas. Det skulle få ner renoveringskostnaderna vilket gör att hyrorna inte behöver höjas lika mycket som vid traditionell renovering.

Idag står bygg- och fastighetssektorn för ca 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. För att lyckas med klimatomställningen krävs att alla byggnader blir betydligt mer energieffektiva. Renoveringen av befintligt bestånd behöver samtidigt ske med så små utsläpp av växthusgaser som möjligt. Här får återbruk en viktig roll.