Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny

Högre gräs och fler ängsblommor

Ängar är väldigt viktiga för våra utrotningshotade pollinatörer, som till exempel humlor och vildbin. För att pollinatörer ska trivas behöver de pollen och nektar. Ängsblommor, som klöver, gökärt och blåklint, är rika på nektar. Bara en procent av de svenska ängarna finns kvar idag. Under större delen av 1900-talet minskade ängsarealen kraftigt genom omställningen till ett mer storskaligt jord- och skogsbruk.

Eidar sparar vissa grönytor från gräsklippning för att växa till ängar, som skapar förutsättningar och bättre tillgång på mat åt våra viktiga insekter. Det bidrar till en ökad biologisk mångfald - en natur med många olika sorters växter och djur.

Detta är ett effektivt sätt att kunna hjälpa våra livsviktiga insekter, samtidigt som det ökar trivseln för hyresgästerna i kvarteret som får ännu mer blommor.


Så funkar pollinering
För att pollinatörerna, som bin, humlor och fjärilar, ska lockas till en blomma så har blomman skapat egenskaper anpassade efter de små insekterna. Naturligtvis är det viktigaste att kunna servera insekterna nektar, men växten kan även locka med färg, form och dofter.

När insekterna rör sig över blomman för att suga nektar så fastnar pollen från blommans ståndare på insekterna. När insekterna flyger vidare till nästa blomma av samma art så sprids pollenet till pistillen och nya blomsterfrön skapas i blomman, för att nästa år bli mat åt insekterna.

Så fortsätter det, år efter år. Därför är det avgörande att det finns blommor så att humlor, bin och fjärilar kan äta mat och överleva. För vi behöver dem, för att vi i vår tur ska få mat.

trädgårdshumla dricker nektar från blomma