Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny
Abdullahi Farah, Mats Ahlström, Daniel Ruus, Marita Darefelt och Henrik Patriksson har många tankar och idéer om återvinning.

2021 blir ett riktigt sopår!

Under våren lanseras fullsortering nära hemmet i fyra av Eidars största områden och i flera kvarter i centrum. Målet är att år 2024 ska alla kvarter med minst hundra lägenheter ha en anläggning för fullsortering och att Eidars hyresgäster både kan och vill sortera sina sopor på ett sätt så att de kan återvinnas eller återbrukas.

-Vi måste börja se hushållsavfall som värdefullt och dyrbart material som vi kan använda oss av om och om igen, inleder miljöchef Henrik Patriksson när gruppen berättar om Eidars satsning på fullsortering och återvinning under år 2021.

När Corona har lugnat ner sig invigs de nya anläggningarna för fullsortering både i Humlan på Sylte, vid Lantmannavägens höghus och i Spaden och Sädesbingen på Kronogården. I kvarteret Stensmedjan har fullsorteringen just kommit igång.

En puff i rätt sopriktning
- Nu skapar vi förutsättningar för att kunna sortera soporna för återvinning. Men nu måste vi få våra hyresgäster att bryta ett beteende, säger Daniel Ruus, distriktschef och ansvarig för sop- och avfallshantering.

Sopsorteringen kan bli bättre överallt, såväl i de nybyggda kvarteren i centrum som i ytterområden och i miljonprogramsområdena. Satsningen på fullsortering och beteendeförändring är därför viktig i hela Eidars fastighetsbestånd. Parallellt med att Eidar inför fullsortering blir fokus att ”puffa” hyresgästerna till att sortera.
- Det är inte bara ett ekologiskt perspektiv, utan också ekonomiskt, säger Daniel Ruus. Om sorteringen blir bättre kan vi lägga resurser på att utveckla området istället för extrakostnader på sopor - och då också slippa onödiga hyreshöjningar.


Närhet och kunskap en viktig kombo
Marita Darefelt, bosocial chef, berättar att de kartlagt både beteende, kunskap och engagemang bland hyresgästerna i kvarteret Humlan där Eidar har drygt 450 lägenheter.
- Det första alla sa var att det var för krångligt och för långt att ta sig till en återvinningsstation. I princip alla är glada över att få fullsortering nära hemmet.

- Många säger att de vet hur man sorterar, men inte riktigt förstår poängen med det. Därför tar de sig inte heller till en återvinningsstation, säger Marita. Men vi märkte däremot ett engagemang när vi kom in på jordens resurser, klimatförändringar och barnens framtid. Det vill vi ta vara på.


Eidars målsättning är att till nästa år ha minskat det osorterade avfallet med 40 procent.


- Egentligen var målet satt redan till 2020, men som med så mycket annat så har Corona försvårat och försenat, säger Henrik Patriksson. Istället lanseras de nya fullsorteringsstationerna i vår.

Alla är överens om att 2021 ska bli ett riktigt sopår. Mats Ahlström som är chef för miljövärdarna påpekar att det finns tre viktiga aspekter i detta.
- Det första är naturligtvis miljön. Men det andra och tredje är miljövärdarnas arbetsmiljö och hyresgästernas trivsel. Nu ägnar miljövärdarna väldigt mycket tid både åt att plocka skräp och att ta hand om sopor som ställts bredvid kärlen istället för i dem. Det är tid och resurser som de skulle kunna lägga på att få ännu finare grönytor och planteringar till exempel. Det som våra miljövärdar är experter på.

Miljövärd Abdullahi Farah uppmuntrar hyresgästerna att hjälpas åt, både för trivselns och miljöns skull.
- Visa vänligt din granne hur man gör om du ser att de slänger i fel kärl eller ställer soporna bredvid kärlet.

Daniel Ruus poängterar att det är ett samarbete mellan Eidar och hyresgästerna.
- Vi har lyssnat på våra hyresgäster, vad de önskar för att vilja och kunna sortera. Nu skapar vi förutsättningarna. Låt oss kroka arm och tillsammans göra våra områden trivsammare - och samtidigt ta hand om de dyrbarheter som våra sopor faktiskt är, rätt använda.

Abdullahi Farah, Maria Svantesson och Hevzi Halimi är några av Eidars Miljövärdar, som lägger mycket tid på att plocka skräp och som välkomnar Eidars storsatsning på sopor.

- Det ska vara lätt att göra rätt, säger Hevzi Halimi som arbetat i flera av Eidars bostadsområden och menar att sopor är ett problem på många ställen. Nu ser Eidar till att möjligheten finns. Då är det lätt.

Maria Svantesson som just bytt område från Humlan till Citronfjärilen:
- Vi lägger så mycket resurser och pengar på att ta hand om felsorterade sopor! Tänk om det istället sorteras rätt från början, då frigörs både tid och möjligheter att göra våra bostadsområden trivsammare. I dagsläget har vi inget annat val än att lägga all denna tid på skräp. Annars så skulle våra hyresgäster få bo bland sopor. Och vem vill det?