Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny
Kollage av hyresgästaktiviteter såsom cykelkurs, brottning, löpning

Hållbarhet

Det är bara tillsammans som vi verkligen kan lyckas med vårt hållbarhetsarbete. Du är en viktig pusselbit. Vårt hållbarhetsarbete består av tre olika delar: social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Men vad innebär egentligen ”hållbart”? Och hur förklarar man det?

Om man läser på Wikipedia så står det så här:

"Hållbar utveckling är en princip som syftar till att grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheter till mänsklig utveckling ska tillfredsställas samtidigt som de naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster upprätthålls. Begreppet hållbar utveckling började användas i större skala efter att Brundtlandrapporten släpptes 1987. Målet är att människans liv skall kunna genomlevas på en planet med begränsade resurser. Målsättningen innefattar ett idealt läge för samhället där levnadsvillkor och resursanvändning möter mänskliga behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystem och miljön så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda.[1]
Hållbar utveckling knyter ihop hållbarheten i ekosystemen med de sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför. "

Och ja, så är det ju visserligen. En bra förklaring. Men det känns väldigt stort - och allmänt hållet. Eidar arbetar ju inte globalt utan främst lokalt. Som ett Allmännyttigt bolag får vårt agerande effekt – och vi vill att det ska vara positiv effekt – för staden och dess invånare.

Och ibland har vårt agerande ännu större effekt, då det bidrar till produktutveckling eller att vi tillsammans med andra aktörer tillsammans går ihop och gör skillnad, regionalt eller nationellt.

Och när vi pratar ekologisk hållbarhet, ja då är det faktiskt så att allt vi som bostadsbolag gör eller som du som hyresgäst gör, det gör skillnad. Varje liten minskning av koldioxidutsläpp, varje återvunnen soppåse är viktig för jorden. För oss här i lilla Trollhättan och för hela jordens välmående.


Det är bara tillsammans som vi kan verkligen kan lyckas med vårt hållbarhetsarbete. Du är en viktig pusselbit.

Vi har delat in vårt hållbarhetsarbete i tre olika delar:

Under dessa avsnitt kan du läsa mer om vårt arbete.