Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny
Person som signerar papper

För leverantörer

Här hittar du information angående upphandlingar och e-fakturor för leverantörer.

Upphandlingar

Eidar köper årligen varor, tjänster och entreprenader för stora belopp och vi omfattas av lagen om offentlig upphandling. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp.

Regelverket för offentlig upphandling är likadant i hela EU/EES och bygger på EG-direktiv. Myndigheterna skall enligt EU-reglerna vara sakliga och välja leverantör med hänsyn enbart till det som köps. Annan hänsyn, som lojalitet mot det egna landets leverantörer eller lojalitet mot tidigare leverantörer får inte förekomma. Valet av leverantör skall ske på affärsmässig grund och göras hos den leverantör som erbjuder den bästa varan/tjänsten/entreprenaden till det bästa priset.

I Sverige regleras myndigheternas upphandling av lagen om offentlig upphandling (LOU) , lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. ‘(LOV, LUFF)

När du beräknar om en upphandling understiger direktupphandlingsgränsen ska du uppskatta det totala belopp som ska betalas i upphandlingen. Om det finns options- eller förlängningsklausuler i upphandlingen ska även de räknas in i värdet. Ny direktupphandlingsgräns trädde i kraft 2022-02-01 se www.upphandlingsmyndigheten.se

Vid frågor om våra upphandlingar vänligen kontakta Birgitta Dichter, telefon 0520-87724 eller e-post birgitta.dichter@eidar.se.