Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny
Visionsbild över det nya boendet på Hagtornsstigen i Trollhättan. Vitt tvåvåningshus i vinkel med sedumtak

Hagtornsstigen

I kvarteret Stjärtmesen bygger vi ett nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demens. Det byggs på uppdrag av Trollhättans Stad och kommer bestå av 45 moderna och specialanpassade lägenheter.

Fastigheten Stjärtmesen utökas med en ny byggnad

På fastigheten Stjärtmesen 12 i Dannebacken finns idag omsorgsboendet Stavregården, Kastanjegården, Örtagården, Syréngården samt förskolan Örtagården. Nu kommer vi utöka fastigheten med en till avdelning som är tillägnad demensboende. Boendet byggs på uppdrag av Trollhättan Stad och kommer ge plats åt 45 lägenheter samt gemensamhetslokaler, personalutrymmen och mottagningskök. Huset kommer byggas i två plan och byggs av miljöhänsyn med trästomme.

Som tidplanen ser ut i dagsläget kommer huset att färdigställas i början av november 2020 och verksamheten har möjlighet att flytta in i början av december.

Med människa och miljö i fokus

En viktig del i den nya byggnaden är att det ska vara enkelt för alla boende att komma utomhus. Det kommer finnas dels en innergård som omsluts av husväggar och dels en omgivande gård. Det kommer även finnas ett inglasat uterum på plan två där de boende kan få känslan av att vara utomhus.

Ett annat viktigt krav i projektet är hållbarhet. Byggnaden kommer certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och byggnationen kommer även följa kraven för Sunda Hus klass A. Det innebär att vi sätter ribban högre gällande miljö än vad dagens lagkrav anger. Med Miljöbyggnad Silver höjer vi kraven för bland annat solskydd, ljudmiljö och ventilation och med Sunda Hus klass A, som är den högsta klassen, höjer vi kraven rejält gällande vilka material vi väljer. Materialen i klass A ska ha så låg negativ påverkan på miljö och människans hälsa som möjligt.

Förbättringar av trafiksituationen

Samtidigt som vi bygger kommer Eidar satsa på att förbättra trafiksäkerheten inom området. För att personal, leveranser och besökare ska ta sig till det nya boendet kommer Hagtornsstigen förlängas med en bilväg fram till boendet. För att förbättra trafiksäkerheten för de boende i området kommer korsningen mellan Slättbergsvägen och Hagtornsstigen höjas för att bli ett naturligt farthinder, likaså kommer det genomföras trafikåtgärder mellan Örtagårdsvägen och Hagtornsstigen.