Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny

Förtur

En begränsad del av våra lägenheter fördelas genom förtur.

Detta gäller vid förtur

Om du uppfyller kraven för förtur så ger Eidar dig ett erbjudande på en lämplig lägenhet. Utifrån tillgång på lägenheter och rådande marknadssituation kan vår möjlighet att erbjuda förtur variera. Om du tackar nej till den erbjudna lägenheten så upphör förturen. Detsamma gäller om du inte svarar på erbjudandet inom given tid. 

Vid kontraktsskrivande så nollställs dina köpoäng.

Näringslivsförtur

Tillsammans med Näringslivsenheten i Trollhättan Stad förmedlar vi lägenheter för att gynna näringsliv och verksamhet av strategisk betydelse för stadens sysselsättning och utveckling. 

För att kunna nyttja näringslivsförtur ska du:

  • Bo längre bort än 60 km från Trollhättan
  • Ha erbjudits en 100 procent anställning hos en arbetsgivare i Trollhättan inom de senaste tre månaderna
  • Kunna visa upp arbetsgivarintyg och ha minst 6 månader kvar på anställningen
  • Uppfylla Eidars övriga grundkrav

Förändrade boendebehov

Om du bott hos oss i mer än ett år och på grund av orsaker som ligger utanför din kontroll är i akut behov av bostadsbyte så har du i vissa fall förtur. Det kan bero på medicinska skäl, funktionsnedsättning, ålderdom eller väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden. 

Omfattande renoveringar

Om du bor hos Eidar och din lägenhet ska genomgå en omfattande renovering kan du få förtur till en annan lägenhet om vi bedömer det nödvändigt för renoveringens genomförande.

Kommunala kontrakt 

Bedömning av bostadsbehov och tilldelning av ett antal lägenheter sker i dialog med Arbetsmarknad- och Socialförvaltningen eller Omsorgsförvaltningen i Trollhättan Stad.