Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny

Frågor om radon

Radon kan förekomma i luften och når på så sätt våra lungor när vi andas. Därför är det främst lungorna som kan skadas. Om man har utsatts för höga halter av radon under många år och dessutom röker kan det bli allvarligt.

Radon är en gas som finns naturligt i mark, luft och vatten. Den varken syns eller luktar så mätning av radonhalten är det enda sättet att upptäcka den.

Radon är en gas som kan ibland kan spridas till bostäder och lokaler genom otätheter mot marken eller genom byggnadsmaterialet. Vanligast är markradon som letar sig in i huset via otätheter i rör och ledningar. Om halterna är för höga är det fastighetsägarens ansvar att åtgärda detta.

Det enda sättet att veta om det finns radon i en byggnad är att göra mätningar. Gasen varken luktar, smakar eller syns. Det är ovanligt med radon i våra fastigheter, drygt 90 % av alla Eidars byggnader visar godkända resultat i våra mätningar.

 

Du kan själv se till att radonhalten i din lägenhet/lokal blir lägre genom att se till att ventilationen fungerar som den ska. Rengör ventilationsdon i köksfläkt och i badrum och var noga med att inte stänga eventuella tilluftsventiler till din lägenhet.