Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Vi på Eidar tycker att det är viktigt att vi alla visar omtanke och vågar bry oss om varandra. Därför inför vi ”Våga bry dig!”. Tillsammans kan vi göra skillnad om vi vet hur vi ska agera om vi känner oro för att en granne far illa eller inte mår bra.

På den här webbsidan får du information om hur du kan hjälpa till - och visa att du vågar bry dig. Under respektive rubrik får du tips om vart du ska vända dig om du misstänker att en granne inte mår bra, eller om du själv behöver hjälp eller någon att prata med.

Var tredje vecka mördas en kvinna av sin partner eller före detta partner. Var fjärde kvinna i Sverige har utsatts för våld i en nära relation. Under coronapandemin när många varit hemma istället för på arbetsplatsen har både våldet i nära relationer och våld mot barn ökat.

Statistiskt bor det kvinnor som utsätts för våld i varje Eidar-trapphus. Enligt Rädda Barnen så lever 3-5 barn i varje svensk klass i stor otrygghet och rädsla hemma. När det psykiska och fysiska våldet ökar är det extra viktigt att vi vågar bry oss om varandra - och om oss själva, och söka hjälp. Det finns möjlighet både att ringa till exempel stödlinjer och socialjouren anonymt för att få råd och stöd.

Eidars personal får utbildning i hur man ska agera när man misstänker att någon hyresgäst far illa. Du kanske noterar att personalen bär en knapp på jackan med ”Våga bry dig!”. Det är vårt löfte till dig och till dina grannar, att vi vågar att bry oss!

Om du känner oro för din granne

Ring på hos grannen
Fråga hur hen mår. Ta gärna hjälp av andra grannar om du vill ha stöd.

Kontakta Trollhättan Stad
Ring 0520-49 58 00 för att komma i kontakt med socialtjänstens mottagningsgrupp för rådgivning eller orosanmälan. Du får vara anonym.

Ring Eidars Bosociala avdelning,
0520 -877 00 så hjälper vi dig att hitta rätt instans.

Vid pågående våld

Larma polis på 112
Ring alltid polisen vid akuta eller hotfulla situationer!

Stör situationen
För att störa det pågående våldet kan du tex knacka i väggen eller ringa på dörren för att störa situationen. Du behöver inte vänta kvar tills någon öppnar.

Tänk på att aldrig utsätta dig själv för fara!