Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny

Uppsägning och utflyttning

Hur lång uppsägningstid har jag som hyresgäst? Hur gör jag för att byta till en större lägenhet? Och vad är bra att tänka på när jag ska flytta? Dessa frågor, och många fler, ger vi dig svar på här.

Uppsägning

Vill du säga upp ditt hyresavtal? Det gör du enklast med BankID på Mina sidor.

Det är även möjligt att skicka brev eller besöka oss på Eidar Center senast den sista dagen i månaden. Detta gäller såväl lägenheter som förråd, p-platser och garage. 

Skickar du brev ska du ange: för- och efternamn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress och lägenhetsnummer på lägenheten du vill säga upp, adressen du kommer flytta till samt om vi har tillåtelse att gå in i din lägenhet när du inte är hemma för att göra besiktning av lägenheten. Om ni är två personer som står på avtalet ska bådas uppgifter anges.

Tre månaders uppsägningstid

För bostäder, förråd och fordonsplatser är uppsägningstiden tre månader. Uppsägning sker alltid till ett månadsskifte. Det betyder att om du säger upp lägenheten under januari månad, oavsett datum, så betalar du för hela februari, mars och april. När du säger upp din bostad så sägs eventuell fordonsplats och förråd automatiskt upp till samma datum som bostaden.

Följande undantag finns: 

  • Hyresgäster som flyttar till vård- eller äldreboende har en uppsägningstid på två kalendermånader.
  • Dödsbon till avliden hyresgäst har rätt att säga upp bostaden med en månads uppsägningstid. Sker uppsägningen senare än tre månader efter dödsfallet är uppsägningstiden tre månader.

Besiktning av lägenheten

I samband med din uppsägning kommer vi att boka in en avflyttningsbesiktning. På besiktningen går vi igenom din lägenhet och skriver ner hur den ser ut och vilka eventuella skador som behöver åtgärdas innan du flyttar. Vi vill att du är hemma när vi gör besiktningen. 

Tänk på detta inför besiktningen:

  • All utrustning som tillhör lägenheten, som till exempel innerdörrar, hatthylla och badkar, ska finnas kvar i lägenheten vid besiktningen. Om du har fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning ska du lämna dem i lägenheten till nästa hyresgäst.
  • Parkettgolv och golv i våtutrymmen (badrum, kök, toalett) får inte vara dolda av heltäckande mattor.
  • Vid skador eller onormalt slitage på lägenheten kan du bli skyldig att betala ersättning.

Utflyttning

Det finns flera saker som är viktiga att tänka på när du sagt upp din lägenhet och det är dags att lämna den:

  • Ändra din folkbokföringsadress på skatteverket.se/flytta. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post beställer du det hos Svensk adressändring adressandring.se.
  • Avsluta eller flytta med dina el-, telefon- och internetabonnemang
  • Flytta med din hemförsäkring till din nya adress

Visning

Enligt hyreslagen ska du som hyresgäst visa den lägenhet du ska flytta ifrån för de personer som får ett erbjudande om visning. Vanligtvis tar personerna kontakt med dig för att komma överens om en tid för visning som passar er båda. Vi kommer därför lämna ut ditt telefonnummer.  

Lämna tillbaka samtliga nycklar i tid

Lämna tillbaka samtliga nycklar, inklusive kopior, senast klockan 11.00 på flyttdagen (om flyttdagen är en helgdag gäller första arbetsdagen efter att hyreskontraktet gått ut) Om det saknas nycklar och/eller de lämnas in för sent kommer Eidar ta betalt för det.  Kontakta Kundservice i god tid innan utflyttning om någon nyckel saknas. 

Flyttstädning

Innan du flyttar ut och nästa hyresgäst flyttar in ska lägenheten städas mycket noggrant så att den nya hyresgästen ska få en bra start. Vi bokar in en tid för slutbesiktning som utförs när lägenheten är tömd och städad. Vi kontrollerar då att lägenheten är välstädad och i gott skick. Detsamma gäller även eventuellt förråd och fordonsplats.

Tänk på att putsa alla fönster, städa bakom spisen, rengöra ugn och köksfläkt, frosta av frysen och rensa golvbrunnen. Läs mer och följ checklistan på sidan Flyttstädning. Om lägenheten inte är bra städat kan du behöva betala för städkostnaden i efterhand.

Det är viktigt att du som hyresgäst tömmer såväl lägenhet som förråd, garage, balkong eller uteplats från dina saker. Om du vill slänga eller skänka bort några av dina saker är det ditt ansvar att de är borta när du flyttar. Tänk på att slänga möbler och dylikt där de hör hemma, på exempelvis återvinningscentralen i Håjum. De får inte lämnas kvar på vind, källare, trappuppgång eller vid sopstationer i området. 

Planera din flytt

Klockan 11.00 på flyttdagen ska lägenheten vara tömd, städat, besiktigad och nycklarna ska vara inlämnade. Om du har ett nytt kontrakt med en senare inflyttningstid är det viktigt att i god tid planera för din flytt och ha en plan för var du ska förvara dina saker under tiden mellan utflytt och inflytt. 

Parkering vid flytt

Det är viktigt att följa parkeringsreglerna när du flyttar. Du får exempelvis inte parkera på en gångbana eller hindra in- och utfart. Det är dock tillåtet att parkera där det är parkeringsförbud, exempelvis på en bilfri innergård, under tiden du lastar i bilen. Om du har bommar in i ditt område kommer vi aktivera dina taggar så att du kan öppna bommarna en vecka innan ditt avtal löper ut. Tänk på att du då måste vara vid bilen hela tiden och att du parkerar om den när du tar en paus.