Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny
Kostymklädd person som håller fingern för att trycka på en fiktiv strömknapp

Vad händer om det blir elbrist?

El kan inte lagras, därför måste det alltid måste finnas en balans mellan hur mycket el som matas in i elnätet och hur mycket el som används. Större delen av elen vi använder är producerad här i Sverige men vi kan ibland även behöva importera el från andra länder. Om användningen av el skulle bli större än vad som för stunden är möjligt att producera eller importera uppstår en elbrist. Det skulle få stora negativa samhällskonsekvenser.

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för landets elsystem. En av deras viktigaste uppgifter är att upprätthålla balansen mellan produktion och förbrukning av el i det svenska elsystemet. Enkelt förklarat att bekräftelse att varje sekund tillförs lika mycket till kraftsystemet som det förbrukas. Denna balans är en förutsättning för att kraftsystemet ska fungera och leverera el. Störningar i balansen riskerar även att skada eller helt slå ut teknisk utrustning.

Manuell frånkoppling av elen

Därför måste Svenska kraftnät se till att undvika en elbrist och för att göra det kan de därför tvingas koppla bort hela delar av elsystemet för att återfå balans i elsystemet. Det kallas manuell förbrukningsfrånkoppling. I de delar som frånkopplas stängs elen då av, det blir helt enkelt ett elavbrott. Det går till så att Svenska kraftnät väljer ut i vilket geografiskt område det behöver göras en koppling av elen, hur mycket som ska kopplas bort och hur länge. Svenska kraftnät ger sedan order till regionnätsföretag, här i Trollhättan är det Vattenfall, att de ska genomföra frånkopplingen och då ska detta göras inom 15 minuter.

För att minska konsekvenserna för samhället vid ett större elavbrott har landets Energimyndighet tagit fram en plan för att garantera att elen då i första hand går till samhällsviktiga, prioriterade verksamheter som sjukhus, vattenförsörjning och telekommunikation, planen kallas Styrel.

En manuell frånkoppling sker inte hos enskilda elanvändare, utan det är hela delar av elnätet som kopplas bort vilket kan innebära att stora delar av en hel stad släcks ner. En frånkoppling ska normalt inte behöva manuellt vara längre än ett par timmar och utförs mycket kontrollerat. Till skillnad mot ett elavbrott som sker på grund av skadade ledningar eller oväder, är en manuell koppling och medveten åtgärd.

Vid en förhöjd risk för frånkopplingen

Om vi skulle närma oss ett kritiskt läge i elsystemet med en förhöjd risk för frånkoppling så kommer detta att kommuniceras från Svenska kraftnät. Då gäller det att elförbrukningen i samhället snabbt minskar så att elbehovet minskar för att på så sätt undvika att en frånkoppling måste genomföras. Då kommer vi på Eidar att agera efter vår plan och det är viktigt att varje enskild person tar sitt ansvar om minskar sin elanvändning.

Vi vet inte hur länge frånkopplingen varar

Det går inte att svara på exakt hur länge en manuell frånkoppling varar. Det beror på den specifika situationen som vi har vid tillfället i Sverige och Europa. I de simuleringar som Svenska kraftnät gjort ser de att det kan handla om ett par timmar. När balansen i elsystemet är återställd kommer elen att kopplas på successivt.