Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny
Kostymklädd person som håller fingern för att trycka på en fiktiv strömknapp

Vad händer om det blir elbrist?

El kan inte lagras och därför måste det alltid finnas en balans i elnätet mellan hur mycket el som produceras och hur mycket el som används. Om användningen av el skulle bli större än vad som för stunden är möjligt att producera, eller importera, uppstår en elbrist.

Manuell frånkoppling av elen

Vid en elbrist behöver vi se till att elen i den mån det är tekniskt möjligt i första hand går till de som verkligen behöver elektricitet, som till exempel sjukhus. Detta sker genom en så kallad manuell frånkoppling av elen som beslutas av Svenska kraftnät. En manuell frånkoppling sker inte hos enskilda elanvändare, utan det är hela ledningar som kopplas bort vilket kan innebära att en hel stad släcks ner.

En manuell frånkoppling ska normalt inte behöva vara längre än ett par timmar och utförs mycket kontrollerat. Till skillnad mot ett elavbrott som sker på grund av skadade ledningar eller oväder, är en manuell frånkoppling en medveten åtgärd.

Vi vet inte hur länge frånkopplingen varar

Det går inte att svara på exakt hur länge en manuell frånkoppling varar. Det beror på den specifika situation som vi har vid tillfället i Sverige och Europa. I de simuleringar som Svenska kraftnät gjort ser de att det kan handla om ett par timmar. När balansen i elsystemet är återställd kommer elen att kopplas på successivt.