Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny

Så minskar Eidar sin elanvändning

Vi måste alla hjälpas åt att minska elförbrukningen i vinter. Som kommunalt bolag har vi ett stort ansvar till att bidra till det. Dels för att undvika risken för frånkoppling av el och dels för att bidra till att hålla elpriset nere. Vi arbetar långsiktigt med energieffektivisering utifrån vår affärsplan. Men vi genomför också en rad extra insatser för att ytterligare kunna minska vår elanvändning under de kritiska vintermånaderna när det är som kallast.

Åtgärder för omedelbart minskad elanvändning

 • Följer Trollhättans Stads beslut om riktlinjer för jul- och fasadbelysning:
  • Avstår från elektriska adventsljusstakar och adventsstjärnor i våra egna kontorslokaler.
  • Minskad användning av fasad- och skyltbelysning där det är möjligt ur trygghetssynpunkt.
 • Anpassar ytterbelysning och julbelysning i våra områden efter Trollhättans Stads beslut om gatubelysning: tänds 30 min senare än vanligt och släcks 30 min tidigare än vanligt
 • Kontrollerar belysningen i våra allmänna utrymmen och säkerställer att timers och rörelsedetektorer fungerar som de ska, samt byter ut till LED-lampor där det inte redan är gjort
 • Stänger av eleftervärmningsbatterier för ventilationsaggregat
 • Vi stänger av frånluftspumpar
 • Sänker temperaturer i våra garage mm
 • Sluta använda extra element vid våra egna arbetsplatser (undantaget de kontor som saknar annan uppvärmning)
 • Uppmanar hyresgästerna att spara på el och vara förberedda för elavbrott

Åtgärder för långsiktigt minskad elanvändning

Vi driver sedan många år ett ambitiöst energieffektiviseringsarbete med tuffa mål i vår affärsplan. Ett mål är att år 2024 har minskat den genomsnittliga energiförbrukningen per m2 med 2,5 procentenheter. Då kommer vi att ha minskat vår energiförbrukning med 37% sedan 2007. Under 2022 har Eidar minskat energiförbrukningen per kvadratmeter med 5 procentenheter jämfört med 2021.

Vi minskar elanvändningen i våra fastigheter genom kontinuerliga långsiktiga åtgärder:

 • Vi byter ut äldre fönster och dörrar
 • Vi installerar ventilation med värmeåtervinning
 • Vi installerar övervakningssystem för värme, vatten och ventilation
 • Vi byter till energieffektiv tvätt- och torkutrustning
 • Vi installerar solceller vid nybyggnation och större renoveringsprojekt