Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny
Hand som drar ut en kontakt

Därför måste elanvändningen minska

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Här kan du läsa om varför.

Tre anledningar att minska vår elanvändning:

  1. Vi dämpar elkostnaderna
    För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.
  2. Vi minskar risken för elbrist i vinter
    När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer ansträngt.
  3. Vi hjälper varandra
    Genom att använda mindre el hjälper vi varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

2% mindre elanvändningen minskar risken för manuell elfrånkoppling till en femtedel

Enligt Svenska kraftnät minskar risken för manuell frånkoppling av elen till en femtedel om vi kan minska elanvändningen med två procent. Detsamma gäller om vi flyttar två procent av elanvändningen från dygnets morgon- och kvällstoppar. På energimyndigheten.se kan du läsa mer om hur varför vi måste använda mindre el, hur vi kan minska elanvändningen och vad som kan hända om elen inte räcker till.