Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny
Område med uteplatser

Uteplats

Här har vi samlat skötselråd och vad som gäller kring din uteplats. Välvårdade uteplatser skapar trivsel inte bara för dig, utan också för alla andra som bor eller vistas i kvarteret. 

Du ansvarar för din uteplats

Hyr du en lägenhet med egen uteplats är det du som ansvarar för att sköta om uteplatsen så att den ser välvårdad ut året om.

Det är viktigt att du inte förvarar brandfarligt material eller elektronik på uteplatsen, samt håller den fri från skräp, trasiga möbler etc.

Eidar besiktar alla uteplatser varje år för att kontrollera att de sköts som de ska. Om besiktningen inte godkänns får du ett kort i brevlådan där det antingen står vad du behöver åtgärda. Vi kommer sedan tillbaka och kontrollerar att eventuella anmärkningar har åtgärdats. Om du inte åtgärdat anmärkningarna kan Eidar ta in en firma som utför arbetet och du får då betala kostnaden.

Placera inte saker utanför uteplatsen

När du placerar föremål som möbler, studsmattor och liknande på allmän yta utanför din uteplats har Eidar rätt att ta bort detta. Det gör vi eftersom det är en säkerhetsfråga. 

Plattor och trädäck

 • Håll plattorna rena från ogräs och mossa. Rensa mellan plattorna minst två gånger per år.
 • Håll rent trädäcket från mossa eller annan påväxt. Det går ofta bra med borste och grönsåpa.

Gräsmatta

 • Du behöver klippa gräset minst varannan vecka under perioden maj-september.
 • Gräset får vara högst 6 cm högt.

Häck

 • Häcken ska klippas varje år. Om häcken är mellan två uteplatser sköts den av dig och
  din granne gemensamt. Om häcken gränsar till ett allmänt område klipper du insidan av häcken och Eidar sköter om ovansidan och utsidan.
 • Häcken får vara högst 120 cm. Om häcken ligger vid utfart mot gata, gång- eller cykelväg behöver den vara lägre i 2,5 meter åt båda håll från utfarten för att skapa fri sikt. Här får den vara högst 80 cm. Om du har en hörntomt får häcken vara högst 80 cm i 10 m åt båda håll för att det ska vara en säker trafikmiljö med fri sikt.

Ibland behöver Eidar föryngra häcken, då klipps mycket av häcken bort. Efter en sådan åtgärd tar Eidar hand om skötseln av häckens alla sidor tills att den fått tillbaka sin ursprungliga form.

Rabatter och odlingar

 • Rensa och sköt om dina rabatter och planteringar vid behov. Det gäller även planteringar som ligger ut mot gång- och bilvägar.
 • Du får gärna plantera blommor, mindre buskar och ätbart på din uteplats, gärna i flyttbara krukor eller pallkragar. Plantera växterna minst 50 cm från huset så att fasaden inte riskerar att skadas.
 • Befintliga planteringar på uteplatsen får inte tas bort. Vill du plantera buskar eller växter direkt i gräsmattan ska du alltid kontakta Eidar först. Tänk på att du är skyldig att återställa din uteplats om du flyttar.

Träd

 • Det är inte tillåtet att plantera nya träd på uteplatsen. Du får inte heller lov att beskära eller ta ned befintliga träd som växer på din uteplats. Vi på Eidar har inventerat alla träd i våra bostadsområden och tagit fram en trädvårdsplan som vi arbetar efter för att träden ska få rätt vård och skötsel.
 • Om du har ett träd på din uteplats som har blivit sjukt eller skadat, eller som behöver beskäras ska du felanmäla detta.  

Paviljonger och partytält

 • Det är tillåtet att sätta upp paviljong eller partytält på uteplatsen vid enstaka tillfällen under perioden 1 april-31 oktober.
 • Paviljonger och partytält ska hållas hela och rena och ge ett välvårdat intryck.

Grillning

 • För din och dina grannars trygghet och säkerhet rekommenderar vi att du använder en elgrill. Kol- och gasolgrill får endast användas på större uteplatser vid radhus. Grillen ska alltid placeras långt ifrån saker som kan börja brinna.
 • Det är tillåtet att förvara en gasolbrännare (max 30 liter/p11) på din altan, men inte i ditt förråd eller inne i din lägenhet.
 • Kontrollera att grillen är ordentligt släckt och har svalnat innan du lämnar den/flyttar den.

Utemöbler

 • Möblerna på uteplatsen ska vara hela och rena och avsedda för utomhusbruk.
 • Alla dina möbler och andra föremål måste hållas inom gränsen för din uteplats. 

Studsmatta och pool

Om du vill ha en studsmatta, barnpool eller lekställning på din uteplats är det du själv som ansvarar för att de används på rätt sätt så att ingen skadar sig. 

 • Du får ha det under perioden 1 april-31 oktober
 • Din pool får rymma max 150 liter. Du får fylla den med kallvatten från din lägenhet. Det är inte tillåtet att fylla poolen med varmvatten från lägenheten. När poolen töms måste du säkerställa att vattnet inte kan orsaka skada på fastigheten. Du kan bli skyldig att betala för eventuella skador.
 • Det är inte tillåtet att ställa studsmatta, barnpool eller lekställning på allmän eller gemensam mark. Placeras det utanför din uteplats kommer det att plockas bort av säkerhetsskäl.

 

Vintertid:

Du som hyresgäst ansvarar själv för att hålla uteplatsen fri från snö och is. Med andra ord ansvarar du för att skotta och sanda uteplatsen. 

Staket, vindskydd, inglasning och egna byggen

Utseendet på din uteplats får inte ändras genom om- eller tillbyggnad. Med det menar vi till exempel att du inte får bygga väggar, tak, golv, staket, terrass, förråd eller göra en inglasning.

Det är heller inte tillåtet att måla eller olja uteplatsens trä, plåt- eller plastdetaljer. Det krävs tillstånd från Eidar för att bygga till exempel bur för husdjur eller för att lägga trätrall på uteplatsen. För att söka tillstånd kontakta Eidar. För din säkerhet är det inte tillåtet att göra egna elinstallationer på uteplatsen.

Invasiva arter

Det finns ett antal växtarter som inte är tillåtna att odla på din uteplats, det är så kallade invasiva främmande arter. Invasiva främmande arter har med hjälp av människor hamnat på fel plats och passar
inte in i sitt nya ekosystem. De tränger ut inhemska arter och breder snabbt ut sig över stora områden. Invasiva arter är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden och kan orsaka negativa effekter på jord- och skogsbruk samt på människors och djurs hälsa.

Vilka invasiva arter finns?

Jättebalsamin, jättebjörnloka och parkslide är några exempel på invasiva arter. På naturvardsverket.se kan du se alla arter som klassas som invasiva. Om du upptäcker en invasiv art i ditt kvarter ska du anmäla det till Eidar genom att skicka ett mail till kundservice@eidar.se.

naturvardsverket.se kan du också själv rapportera vad du hittat och var, så att de kan följa hur de invasiva arterna sprider sig. Kom ihåg att inte ta med vilda växter eller frön från utlandsresan, att fråga i trädgårdshandeln om du är osäker på en växt och att slänga invasiva arter i väl förslutna påsar i containern för brännbart restavfall på Återvinningscentralen Håjum.