Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny
Människor som bär flyttlådor

Byte av lägenhet

Kanske bor du för litet, kanske för stort. Eller så är det bara dags för ett miljöombyte. Oavsett så är det bra att veta vad som gäller när du vill byta lägenhet. Antingen söker du en lägenhet med dina köpoäng eller så kan du ansöka om ett direktbyte.

Byte genom Eidars vanliga kösystem

Vid byte genom Eidars vanliga kösystem söker du bostad baserat på dina köpoäng, precis som alla andra, utan att dra fördel av att du är hyresgäst hos oss. 

Direktbyte

Ett direktbyte innebär att två hushåll byter hyresrätt med varandra direkt, utan hänsyn till hur lång kötid man har. Eidar måste alltid godkänna ett direktbyte och ansökan görs hos Eidars kundservice. 

  • Det är inget krav att den du byter bostad med ska vara hyresgäst hos Eidar.
  • Ett direktbyte måste godkännas av Eidar och nya hyreskontrakt ska undertecknas.
  • Det är ett krav att båda parter tidigare har fullgjort sina skyldigheter som hyresgäster och uppfyller hyresvärdens grundkrav för att hyra en lägenhet.
  • Om det inte finns något godtagbart skäl till direktbytet kan Eidar neka det. Den som byter bostad utan hyresvärdens samtycke riskerar att förlora sin lägenhet.
  • För att kunna göra ett direktbyte krävs att man har bott i lägenheten i minst ett år innan bytet kan ske. Om ni nyligen har genomfört ett direktbyte måste ni bo i bostaden i minst ett år innan ni kan genomföra ett nytt direktbyte.
  • Om oriktiga uppgifter har lämnats vid ansökan kan lägenheten/lägenheterna sägas upp enligt hyreslagen § 42.
  • Direktbyte gäller endast bostäder. Garage, parkeringsplatser eller extra förråd kan inte bytas utan behöver sägas upp och sökas på nytt av den nya hyresgästen.
  • I samband med bytet nollställs dina köpoäng.

Har du hittat ett direktbyte? Gör så här:

Fyll i vår blankett för direktbyte och lämna till uthyrningen. Observera att den ska fyllas i av både dig och den du ska byta bostad med. Innan beslut kontrollerar vi att Eidars grundkrav uppfylls och gör en rutinenlig besiktning av lägenheten hos de hyresgäster som bor hos oss. 

Tänk på att handläggningstiden för direktbyte kan ta 4-6 veckor från det att en komplett ansökan lämnats in. Under sommaren kan det ta längre tid, då bemanningen är lägre hos oss och andra hyresvärdar.

Ett nytt avtal kan tecknas tidigast två månader efter inlämnad ansökan och då endast från ett månadsskifte.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Kundservice.